irgalmassag.jpgslide.jpg

Húsvét 2019

Templomunk húsvét előtti nagytakarítása április 13-án, szombaton 8 órától lesz. Várjuk a segítő kezeket!

Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a nagyszombati egész napos imádságra a szent sírhoz, illetve aki szívesen vállal feladatot az esti körmeneten, jelezze a sekrestyében.

A húsvéti szent három nap szertartásrendje:

 

Nagycsütörtök:

8:00: Jeremiás siralmai

18:00: Szentmise az utolsó vacsora emlékére, majd virrasztás

Nagypéntek:

8:00: Jeremiás siralmai

15:00: Keresztút a Kálvárián

18:00: Nagypénteki szertartás, majd virrasztás a szent sírnál

Nagyszombat:

8:00: Jeremiás siralmai

Szent sír látogatás egész nap

20:00: Húsvéti Vigília (feltámadási szertartás), majd feltámadási kőrmenet

Húsvétvasárnap:

9:00: Ünnepi szentmise - Belváros, majd ételszentelés, tojáskeresés

11:00: Ünnepi szentmise - Újváros

18:00: Szentmise - Csanád vezér téri kápolna

Húsvéthétfő

9:00: Szentmise - Belváros

18:00: Szentmise - Csanád vezér téri kápolna

Nagypéntektől Irgalmasság vasárnapjáig minden nap 7:45: Irgalmasság kilenced

Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton szertartások csak Belvároson.

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.