irgalmassag.jpgslide.jpg

Isten hozta!

Kedves látogató! Szeretettel köszöntöm plébániánk honlapján.

Krisztus-követő közösség vagyunk. Az emberiség nagy családjában, a Katolikus Egyház anyai oltalma alatt igyekszünk haladni a hit útján, s kovásszá válni szűkebb és tágabb környezetünkben, illetve Makó városában. Aranyszájú Szent Jánossal valljuk: „Az élesztő csak akkor mutatja meg erejét, ha a tészta közelébe kerül, sőt nem elég, ha csak a közelébe kerül, hanem akkor tudja valóban kifejteni minden erejét, ha a tésztába belekeverik, ha eggyé válik vele.” (46. prédikáció Máté evangéliumáról)

 Nem gondoljuk, hogy már elértük ezt a célt, de törekszünk rá, mert valamiképpen Krisztus már magához ragadott bennünket (vö. Fil3,12). Őhozzá tartozunk, őáltala, ővele és őbenne szeretnénk élni életünket mind egyénileg, mind közösségileg.

 A Hit évében különösen is fontosnak tartjuk, hogy személyenként és közösségként is fejlődjünk ezen az úton. Ezért szeretnénk Benedek pápa mondatát különösen közel engedni szívünkhöz és megvalósítani életünkben: „Egy keresztény soha nem gondolhatja, hogy a hit magánügy. A hit döntés arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele éljek. Ez a ’vele lenni’ vezet el a hit indokaihoz, amelyek miatt hiszünk. A hit, éppen mert a személy szabad döntése, megkívánja a hitért való közösségi felelősséget is.”(Porta fidei 10.) Ehhez a mondathoz kapcsolódóan egyházközségünk ebben a négy szóban jelölte meg a Hit évére szóló vezérfonalát: elindulni, fölfedezni, találkozni, befogadni. Vonatkozik mindez a plébániánkhoz tartozó és itt működő különböző közösségek tagjaira (gyermekek hittancsoportjai, Gyermekmisszió, gyermekénekkar, ministránsok, katekumen csoport, fiatal felnőttek, Házas Hétvége, Rózsafüzér Társulat, nagyszülők Szent Mónika csoportja), de azokra is, akik még távol állnak az egyháztól vagy nem ismerik Krisztust. Meghívásunk minden nyitott szívű, jóakaratú makóihoz szól. S „akinek füle van, hallja meg!” (Mt 13,9)

 A halló fülért, a látó szemért, a hit útján kitartó járásért és a nyitott szívért is imádkozhatunk ezekkel a szavakkal:

Istenünk, gondviselő Atyánk, lelkünk minden küzdelme ellenére szeretnénk napról napra beléd vetni bizalmunkat! Krisztus, minden ember megváltója, legyél fényünk az úton! Szentlélek, Isten szeretetének lehelete, járj át minket, imádkozz és cselekedj bennünk és általunk!

Szívből remélem, hogy közösségeink életét, programjainkat böngészve, templomainkat vagy akár az életünket bemutató képeket, videókat nézegetve kedvet kap hozzá, hogy legközelebb is ellátogasson hozzánk - akár személyesen is.

Plébániánk közössége nevében:

 

Pálfai Zoltán

   plébános

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.