Átutazóban vagyunk ezen a világon

Szemelvények Székely János írásából

A Biblia sokat ír a zarándoklásról, annak fontosságáról, öröméről. … A bibliai hitben a zarándoklás központi valóság, a hit megélésének lényegi, helyettesíthetetlen eleme.

… Sok olyan vallás van, ahol a zarándoklás fontos. (pl. hindu vallás, iszlám) … Az életünk is olyan, mint egy út, és a vallásos ember ezt éli meg a zarándoklattal fizikai módon. … Isten indítja el életünket, ahogy Ő indította el a világmindenséget … Ő tőle indul zarándoklatunk. … Az út vége megint csak az örök, teremtő Isten. … Az út tehát az egyik legmélyebb szimbólum arra, hogy mit jelent élni, mit jelent embernek lenni. Az életünket talán leginkább az úton tudjuk megélni, megtapasztalni …  Egy állítólag Jézustól származó mondás … így hangzik: „A világ keskeny híd, házat nem építhetsz rajta.” … Átutazóban vagyunk ezen a világon. Nincs itt végérvényes lakásunk. A zarándok ezt éli át. Úton van, és vállalja ennek következményeit, nehézségeit.

A kereszténység azt tanítja, hogy Isten örök szeretet: Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. … Ennek az Istennek a képmása a világ: az atommagok és az elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. A világ titka mögött szeretet van. … Nagyon sok fizikus azt mondja, hogy az anyag leginkább a dallamhoz, zenéhez hasonlít. A világ Isten szeretetéből lett, szeretetdallamából, ebből a gyönyörű harmóniából, ami az Atyából, a Fiúból és a Szentlélekből árad. Ebből zengett fel a teremtés dallama, ebből zendült fel az óriás szimfónia. Az emberi élet célja az, hogy megtanuljunk szeretni, hogy megtanuljuk ezt a dallamot tisztán énekelni … A földi életünk célja, hogy megtanuljunk szeretni: ezért alkotta Isten ezt a földi utat. Hogy megtanuljuk örömmel, szabadon, szeretettel adni az életünket. … A zarándokút emlékeztet arra, hogy az életem útja arra való, hogy megtanuljak szeretni. … (A zarándoklat) egy fizikai út …, de a mélyben ez egy lelki út, sőt, az életutamat tudom általa megélni, az életutamon tudok előrelépni. …

A Biblia azonban nemcsak ezt tanítja, hogy az utunk Isten felé tart, … sokkal radikálisabb dolgot … azt, hogy Isten testet öltött, és a mi – sokszor fájdalommal és sötétséggel teli - utunkat magára vállalta, végigjárta. … Legyőzte a gonoszt, legyőzte a halált. Én vele együtt járom az életem útját. …

Az életünknek az igazi főszereplői nem mi vagyunk. Az Úristen az életünk főszereplője. Ő indította el életünk zarándokútját, Ő alkotott, és Ő fogja beteljesíteni is az életünket. Nem nekünk kell izzadságosan beteljesíteni. Soha nem sikerülne. A teljességet az Úristen adja. …

Ábrahám magán érzi Isten tekintetét, és boldogan mindent kiejt a kezéből, és indul. A zarándok valami nagyon hasonlót él át. Aki zarándoklatra indul, legtöbbször egy Istentől megérintett ember. Ezért ejti ki az életét a kezéből, ezért hagyja abba az addigi rohanást. Lehet, hogy eleinte egy fájdalom, szenvedés indítja arra, hogy keresse a léte értelmét. Talán még nem tudja pontosan, hogy maga Isten kopogtat az életén. Csak valami baj, egy homokszemcse került életébe, amiből jó esetben majd lassan drágagyöngy lesz. … Valójában … ezek mögött az örök, teremtő Isten van. …

A zarándokút összeköt Istennel … összeköt egymással is. …

Kívánom, hogy minél több zarándok keljen útra, döbbenjen rá az útja során, hogy az élete egy hatalmas zarándokút, melynek célja az, hogy megtanuljon szeretni, és találjon oda az út végén a Forráshoz, Isten szeretetéhez.

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.