Carlo Caretto - Levelek a sivatagból

 NÁZÁRET

 

Charles de Foucauld nemesember volt. Büszke vér folyt az ereiben, és megszokta, hogy parancsol másoknak.

Miután beleszeretett Krisztusba, olyan erővel, mint Assisi Szent Ferenc, az evangéliumban kutatta Jézus személyiségét, jellemét, életét.

Bővebben: Carlo Caretto - Levelek a sivatagból

​Alois testvér:​ ​Urunk megjelenése

  Jöjjetek, imádjuk!

 (részlet)

 

Karácsony egy egyszerű esemény megünneplése, mely egykor Betlehemben történt. Urunk megjelenésének ünnepe, Epifánia, ugyanakkor kinyilvánítja számunkra, hogy ez az esemény univerzális, mindenre kiterjedő, sőt kozmikus dimenzióval bír. A csillag által vezetett bölcsek minden népet, minden kultúrát képviselnek.

Bővebben: ​Alois testvér:​ ​Urunk megjelenése

Marie de Hennezel: A meghitt halál

 

Úgy rejtegetjük a halált, mintha valami szégyellni való és viszolyogtató dolog volna. Szörnyűséget, képtelenséget, felesleges és kínos szenvedést látunk benne, elviselhetetlen botrányt, holott a halál életünk csúcspontja, megkoronázása, ami értelmet és súlyt ad neki.

Bővebben: Marie de Hennezel: A meghitt halál

Rorate

 

 A roráté-mise elnevezése egy latin miseének kezdő sorából származik, amely így szól: „Rorate coeli de super et nubes pluant iustum!” – „Harmatozzatok egek, felülről, és a felhők hullassanak igazságot! Nyíljék meg a föld, teremjen szabadulást, és igazság sarjadjon vele.” (Izajás 45,8) Ezekkel a szavakkal kezdődött a II. Vatikáni Zsinat előtt a középkortól kezdve az adventi Mária-mise. A Zsinat nem építette le az adventi roráté-miséket. A magyar Misekönyvben, de más nemzetek misekönyveiben is, változatlanul ott van a roráté-mise szövege.

Bővebben: Rorate

„A magány és a csendes visszavonulás értéke” A karthauzi rend és a karthauzi spiritualitás

„ Isten dicsőségének dicsérete Krisztus, az atya igéje a szentlélek által kezdettől fogva kiválasztott embereket, hogy magányba vezesse és bensőséges szeretettel önmagával egyesítse őket”. Ezekkel a szavakkal kezdődik a történelem során számtalan legendával körülvett, szüntelen érdeklődéssel övezett és sokáig áthatolhatatlan titokzatosságba burkolózó karthauzi rend szabályzata.

Bővebben: „A magány és a csendes visszavonulás értéke” A karthauzi rend és a karthauzi spiritualitás

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.