Irgalmasság Anyja

Ó Mária, irgalmasság Anyja,tekints mindannyiunkra, 
hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, 
el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, 
szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt 
és így egész életével dicsőségének dicsérete legyen. Ámen.

/Szent II. János Pál pápa/

Pio atya reggeli imája

Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk,

itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek.

Bővebben: Pio atya reggeli imája

Lelkünk temploma

Urunk, Jézus! Rombold le bennünk a bűn ingatag építményét, amelyet mi 
oly szorgosan építünk, valahányszor megszegjük Isten parancsait! 
Rombold le bennünk azt a falat, amelyet mi emelünk azért, hogy 
elszigeteljük magunkat Isten szeretetétől! Rombold le lelkünkben azokat 
az akadályokat, amelyek meggátolják Isten szeretetének felismerését! 
Építsd fel lelkünk templomát, amely egészen tiszta és méltó hajlék 
lehet Isten számára! Építsd fel belőlünk az Egyház közösségét, amely 
otthona lehet mindazoknak, akik Istent keresik. 

Örömünk

Jézus, örömünk, szívünkben élsz. Állandó jelenléted által életünk odaadására tanítasz minket. Még ha meg is feledkeznénk rólad, szereteted akkor is megmarad, és kiárasztod ránk Szentlelkedet.

Szent Balázs közbenjárására kérünk

Hallgasd meg népedet, Istenünk, amikor Szent Balázs püspök és vértanú pártfogásával könyörgünk hozzád. Add, hogy földi életünkben a te békédnek örvendjünk, és segítségeddel eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.