Jöjj Szentlélek

Jöjj Szentlélek, szállj közénk,
hozz a mennyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más!
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet,
jöjj szívünkbe, ragyogás!

Bővebben: Jöjj Szentlélek

Krisztus föltámadt!

Krisztus Jézus,

te legyőzted a halált,

és a Szentlélek által

titokzatos módon mindannyiunkhoz

közel vagy.

Te megóvsz minket az elbátortalanodástól,

és betöltesz reménységgel.

Így bátorságot kapunk, hogy

- ha mégoly csekély is a hitünk -

életünk által mondjuk el: "Krisztus föltámadt!"

Boldogok:

BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek,
mert örömös lesz az életük.
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza,
mert békesség lesz körülöttük.
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg magukat.
BOLDOGOK, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát,
mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Bővebben: Boldogok:

Nagyböjt

A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. ….Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)

Egység

Szentlélek, ébressz éhséget és szomjúságot a benned való egység iránt minden közösségben. Ámen!

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.