Carlo Caretto: VALLÁSI ELVAKULTSÁG

 

(Levelek a sivatagból, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2007, 113-122.o.)

 

 Ma este is Abdaraman kísér el a remetelakhoz szentségimádásra: kétszáz métert teszünk meg együtt, kéz a kézben, miközben mindenféléről beszélgetünk.

 

Tudjátok kicsoda Abdaraman? Muzulmán fiú, talán nyolcéves. Azért talán, mert itt nincs anyakönyvi hivatal, senki sem jegyzi be a gyerekek születését, így kevesen tudják pontosan életkorukat.

Bővebben: Carlo Caretto: VALLÁSI ELVAKULTSÁG

Szent FAUSTYNA KOWALSKA nővér NAPLÓ

 

Az Isteni

Irgalmasság

üzenete

 

Szentatya levele

 

STAATSSEKRETARIAT

________

ERSTE SEKTION

ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN

 

A Vatikánból, 1997. augusztus 2-án

 

II. János Pál pápa örömmel értesült Boldog Faustina Kowalska

Lelki Naplójának magyar nyelvű kiadásáról.

Őszintén örül annak, hogy a magyar hívek ily módon is

megismerkedhetnek Faustina nővér lelkiségével, és kívánja, hogy

Isten irgalmasságáról való elmélkedés üdvüket szolgálja.

A Lelki Napló magyar nyelven való megjelenésének alkalmából

szívből adja apostoli áldását a kötet szerkesztőire és olvasóira

egyaránt.

 

Giovanni Battista Re érsek, Substitutus

Bővebben: Szent FAUSTYNA KOWALSKA nővér NAPLÓ

Ferenc pápa bullája, mellyel meghirdeti az irgalmasság rendkívüli jubileumát

Misericordiae Vultus

 

FERENC,
RÓMA PÜSPÖKE,
ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA,
MINDAZOKNAK, AKIK EZT A LEVELET OLVASSÁK,
KEGYELEM, IRGALMASSÁG ÉS BÉKE


1. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja a keresztény hit misztériumát. Az Atya irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne érte el csúcspontját. Az Atya, „a végtelenül irgalmas Isten” (Ef 2,4), miután kinyilatkoztatta a nevét Mózesnek mint „irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben” (Kiv 34,6), nem hagyott fel azzal, hogy a történelem során különféle módokon megismertesse a maga isteni természetét. „Amikor elérkezett az idők teljessége” (Gal 4,4), és üdvözítő terve szerint már minden el volt rendezve, elküldte Fiát, aki Szűz Máriától született, hogy véglegesen kinyilatkoztassa nekünk a szeretetét. Aki őt látja, az Atyát is látja (vö. Jn 14,9). A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és egész személyiségével[1] kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát.

Bővebben: Ferenc pápa bullája, mellyel meghirdeti az irgalmasság rendkívüli jubileumát

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.