V. 5. JÉZUS SZÍVE MINT ISTEN IRGALMASSÁGÁNAK KINYILATKOZTATÁSA

Isten irgalmasságának kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban leli meg konkrét helyét. Isten benne választott ki mindannyiunkat öröktől fogva. Aki Őt látja, látja az Atyát is (Jn 14,9). A Zsidókhoz írt levél így fogalmaz: hogy irgalmas főpapunk lehessen Isten előtt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk (2,17). Ő a kegyelem trónusa, amely elé teljes bizalommal járulhatunk, hogy irgalmat és kegyelmet találjunk (4,16). Jézus Krisztus az emberré lett Isten Fiaként az irgalmasság trónusa.

Bővebben: V. 5. JÉZUS SZÍVE MINT ISTEN IRGALMASSÁGÁNAK KINYILATKOZTATÁSA

V. SZISZTEMATIKUS MEGFONTOLÁSOK 2. AZ IRGALMASSÁG MINT A SZENTHÁROMSÁG TÜKRE

Egyesek szemében első ránézésre nehéz vállalkozásnak tűnhet az a kísérlet, hogy az irgalmasság Isten szentháromságos lényegének tükreként értsük. Ugyanis a szentháromságos Isten megvallása nem csak napjainkban tűnik sokak számára hétpecsétes titoknak, amellyel semmit sem tudnak kezdeni, és ami ezért kevéssé segíti őket abban, hogy jobban megértsék Isten irgalmasságát. Időről időre a teológiában is háttérbe szorul a szentháromságtan. A katolikus és evangélikus teológiában azonban az elmúlt évtizedek során fordulat következett be, nagyban támaszkodva az ortodox teológiából érkező ösztönzésekre. Ez oda vezetett, hogy újra felfedeztük a Szentháromság titkát, s felismertük benne a keresztény hit megértésének kulcsát.

Bővebben: V. SZISZTEMATIKUS MEGFONTOLÁSOK 2. AZ IRGALMASSÁG MINT A SZENTHÁROMSÁG TÜKRE

IV/3. AZ IRGALMAS ATYÁRÓL SZÓLÓ PÉDÁZATOK ÜZENETE

 

Jézus a legszebben példázataiban fejtette ki számunkra az Atya irgalmasságról szóló üzenetét. Ez mindenekelőtt az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25.37) és a tékozló fiú példabeszédére (Lk 15,11-32) igaz. Ezek belevésődtek az emberiség emlékezetébe, egyenesen közmondásokká váltak.

Bővebben: IV/3. AZ IRGALMAS ATYÁRÓL SZÓLÓ PÉDÁZATOK ÜZENETE

IV/5. ISTEN IRGALMASSÁGA – IGAZSÁGOSSÁGA – A MI ÉLETÜNK

 

Jézus a kereszten Istennek végérvényesen kinyilatkoztatott irgalmassága megszolgálhatatlan módon új élettel ajándékoz meg és életre kelt minket, akik rászolgáltunk az ítéletre és a halálra; minden reményt meghaladó reménnyel ajándékoz meg minket (Róm 4,18).

Bővebben: IV/5. ISTEN IRGALMASSÁGA – IGAZSÁGOSSÁGA – A MI ÉLETÜNK

IV. JÉZUS ÜZENETE ISTEN IRGALMASSÁGÁRÓL 2. JÉZUS EVANGÉLIUMA AZ ATYA IRGALMÁRÓL

 

Márk evangélista Mátéhoz hasonlóan kezdi evangéliumát, s talán még erőteljesebben is, mint ő: „Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának a kezdete.” A következő összegzésben fogja egybe az evangélium (euaggelion) izgalmas újdonságát és egészét: „Beteljesedett az idő, Isten országa közel van” (1,14). A beteljesült idő olyan elképzelés, amely széles körben elterjedt a kora zsidó apokaliptikájában. Jézus magáévá teszi, ugyanakkor meg is haladja. Ugyanis nem kevesebbet mond, mint hogy most már itt van.

Bővebben: IV. JÉZUS ÜZENETE ISTEN IRGALMASSÁGÁRÓL 2. JÉZUS EVANGÉLIUMA AZ ATYA IRGALMÁRÓL

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.