Egyházközségünk képviselő-testülete 2014 - 2019

Dr. Nagy Jenő, családapa, orvos, világi elnök

 

Baranyi Katalinkertész, karitász önkéntes

1983-ban születtem itt, Makón. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium tanulójaként gyerekkorom óta része vagyok a plébániai közösségnek. Az érettségi megszerzése után tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen folytattam, ahol Okleveles Kertészmérnökként végeztem. A kertészet többféle területén megfordultam, jelenleg a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél dolgozom. Már gyerekként is nagyon szerettem énekelni. Most is tagja vagyok három énekkarnak: a Dr. Mihálka György Vegyeskarnak, az M' Club Singers-nek és a templomunkban rendszeresen szolgálatot teljesítő, Szent István Ifjúsági zene- és énekkarnak. A plébánia életébe az éneklés mellett, más módon is igyekszem bekapcsolódni. Tagja vagyok a Szent Erzsébet Karitász csoportnak, mely a helybeli rászorulókat segíti. A maradék szabadidőmben örömmel veszek részt a honlapunk szerkesztésével kapcsolatos munkában.

 

Bartha Attila Dr.családapa, jogász

 

Dobó Péterfaipari mérnök, férfi énekkarunk tagja

 

Farkas Lászlóa makói mentőállomás felelőse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelis nővériskolanővér, a gyermekmisszió felelőse

 

Hajdúné Siket Mártatanító

 

Halmágyi Pál Dr.jogász, ny. múzeumigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhászné Rácz Zitacsaládanya, jegyesoktatás segítője

1970-ben születtem Makón. A belvárosi plébániához gyermekkorom óta kötődöm: itt kereszteltek meg, ide jártam hittanra, és 20 évvel ezelőtt itt kötöttünk szentségi házasságot a férjemmel. A Jóisten két gyermekkel ajándékozott meg bennünket, akikkel pici koruktól kezdve közösen veszünk részt a szentmiséken. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy megmutassuk, átadjuk számukra a keresztény élet értékrendjét. Az egyházközség életében is a családdal kapcsolatos területeken próbálok tevékenykedni, férjemmel évek óta segédkezünk a házasságra készülő jegyespárok felkészítésében. Munkámat tekintve több, mint 25 éve dolgozom az egészségügyi ellátás területén, mint egészségügyi szakközgazdász.

 

 Kiss Attilacsaládapa, gazdálkodó

 

Kun Antal – -családapa, Házas Hétvége felelős

Kun Antal vagyok, 62 éves. Állattenyésztő üzemmérnökként egy tejtermelő Kft-ben dolgozom. Nős, három gyermek édesapja. Az egyházközséghez 1980 óta, Makóra költözésünktől tartozunk. Az egyházközség képviselő-testületébe ekkor kaptam meghívást, melynek jelenleg is tagja vagyok, 17 éven át világi elnöke voltam. Feleségemmel a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom makói területfelelősei vagyunk. Mindezek mellett az egyházközségben felmerülő feladatokban részt veszek és ezen feladatokhoz szólítok meg segítőket.

 

Majoros Mártoncsaládapa, gazdasági ügyintéző 

 

Mészáros Ildikótanár (Szent István Egyházi Iskola)

 

Orbán Imre Dr.családapa, történész, múzeulógus

 

Szabó Anita – tanító, kommunikációs felelős (Szent István Egyházi Iskola)

Katolikus, makói családból származom. Gyermekkorom óta részese vagyok a belvárosi templom közösségének, itt voltam elsőáldozó, bérmálkozó. Az 1989-ben újraszerveződött 596. sz. Szent István Király Cserkészcsapat tagjaként számos szép élmény köt a plébániához. A legrégebbi barátságaim is innen eredeznek. 20 esztendeje dolgozom a Szent István Egyházi Iskolában, ahol először alsósokat tanítottam. 8 éve vagyok az intézmény kommunikációs felelőse és emellett adminisztratív feladatokat is ellátok. Korábban a Plébániai Hírmondó öt évfolyamát szerkesztettem, jelenleg az Árpád-házi Szent Margitról nevezett rózsafüzér bokor tagja vagyok, és kommunikációs területen igyekszem segíteni az egyházközség munkáját.

  

 

 

Szabó Gáborkormánytisztviselő

Tősgyökeres makóiként gyerekkorom óta kötődőm a Belvárosi plébániához. Ebben a templomban kereszteltek meg, itt voltam elsőáldozó és bérmálkozó. Fiatalkorom legszebb emlékei is ide kötnek, amikor az 596. számú Szent István Király cserkészcsapat tagja voltam. Közel 10 éve a közigazgatás különböző területein dolgozom. Az itt megszerzett tudassál próbálom segíteni az egyházközségünk munkáját.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Hivatalból tagok:

Cseh László - sekrestyés (tiszteletbeli örökös tag)

 

 

 

 

 

 

 

 


Pálfai Zoltánplébános

 

 

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.