Étkezéshez kötődő imák

 

Étkezés előtti imák

 

1.

Atyánk, a föld minden javát 

jóságodból élvezzük.

Add, hogy a szent igazságot

szomjúhozzuk s éhezzük!

 

2.

Székely asztali áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,

Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.

Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.

Ételben, italban legyen bőven részünk.

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

 Ámen

 

3.

Megígérted: velünk leszel,

Asztalunknál velünk eszel,

Mint akárki, ha velünk ül.

Add, Uram, hogy közösségünk,

Téged itt lásson vendégül.

 

4.

Kevés hallal s pár kenyérrel nagy tömeget jóllakattál.

Áldd meg, amit nekünk adtál 

soha egy embert se hagyjál küzdeni az éhezéssel!

 

5.

Áldj meg minket Úristen,

s ez adományaidat, amelyeket a Te

bőkezűségedből akarunk magunkhoz venni a mi

Urunk Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

6.

Ókeresztény étkezési ima

 

Áldott legyen az irgalmas Úr,

Kezdettől fogva Ő táplál minket.

Ő ad eledelt minden élőnek.

Töltse el szívünket örömmel,

derűvel,

Juttasson mindabból,

amire szükségünk van, és engedje,

hogy bővelkedjünk jó cselekedetekben!

A mi Urunk Jézus Krisztus által,

Övé a dicsőség, a hatalom,

a tisztelet és az imádás

a szentlélekkel együtt

mindörökkön örökké.

Ámen.

 

7.

Áldd meg, Urunk,

asztalközösségünket,

S add, hogy akik most itt

egybegyűltünk,

És ajándékaidban részesülünk,

Legyünk egyek mindig a Te

szeretetedben

És szolgálatodban is. A mi Urunk,

Jézus Krisztus által. Ámen.

 

8.

Áldd meg Urunk életünket, és

áldd meg böjtölésünket, hogy részt

vehessünk Fiad pusztai böjtölésének

kegyelmeiben. Aki Veled él és

uralkodik, mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Étkezés utáni imák

 

1.

Megköszönjük a kenyeret,

Mi Atyánk, ki vagy az égben,

Add, hogy segíthessünk annak,

Aki szenved nagy szükségben. Ámen

 

2.

Szánd, Uram, a szenvedőket,

Szánd, Uram, az éhezőket,

Hiszen ez a te világod!

Add, hogy mi is értük éljünk,

Add, hogy dolgozhassunk értük,

S jöjjön el a te országod!

 

3.

Hálát adunk neked mindenható Úristen,

minden jótéteményedért,

aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

 

4.

Székely asztali áldás:

Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve

Szívből hálát adunk kezünk összetéve.

Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,

Fordítsd vissza néki a vendéglátását,

Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,

S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

 

5.

Istenünk, Te szeretetből tápláltál és jóllakattál minket.

Dicsérünk és áldunk Téged minden természetes és természetfeletti

Ajándékodért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

 

6.

Mindenható Istenünk! Te a külsőséges áldozatokban nem leled kedvedet, de

a megtört és alázatos szívet nem veted meg. Teremts bennünk új szívet és új

lelket, hogy osztatlan szívvel szolgálhassunk Neked!

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.