Egyházmegyei karitász lelki nap Makón

Október 28-án, az újvárosi Szent László Király Plébánián került megrendezésre az idei, egyházmegyei lelki nap, melynek címe Fides et caritas, azaz Hit és szeretet volt.

 

Az egyházmegye különböző településeiről érkező karitász munkatársak először Pálfai Zoltán plébános előadását hallgathatták meg az Atya és az emberek közötti kapcsolatról, mely Jézus Krisztusban valósult meg, és valósul meg ma is. Az előadásban segítők közreműködésével szemléletesen fejtette ki, hogy nem szabad szétválasztanunk az istenszeretetet a felebaráti szeretettől. Elhangzott, hogy az az önkéntesek feladata, hogy segítsék föltárulni Istent másokban. Ehhez nekünk is élő kapcsolatban kell lennünk az Atyával. Az előadás végén megfogalmazódott, hogy ne válasszuk szét az ajándékozó és az elfogadó szeretetet sem, mert csak egyetlen szeretet van. Erre a gondolatra rímel az az idézet is, amit egy távolmaradt társunk juttatott el hozzánk:

„Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és elfogadni.” (Popper Péter)

Ezt követően kiscsoportos beszélgetésre került sor az életünk, és önkéntes munkánk során szerzett személyes tapasztalatokról. Építő gondolatokkal gazdagodhattunk, és kicsit közelebb kerülhettünk egymáshoz ez által.

A közös szentmise és az ebéd elfogyasztása után Ancsa-Molnár Hajnalka, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász irodavezetője tartott előadást Andrej Rubljov Szentháromság ikonjáról. A délelőtti előadás témájához kapcsolódva elmélyedhettünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetkapcsolatának ábrázolásában. Megtudhattuk azt is, hogy a fordított perspektíva eszközének használatával éri el a kép azt a hatást, hogy részesei vagyunk az oltár körül létrejövő szeretetközösségnek.

A lelki napot szentségimádással zártuk. Reméljük sikerül a gyakorlatba átültetni az itt hallott gondolatokat, és mindannyian lelkileg megerősödve tudjuk folyatatni az adventi időszakban a szeretetszolgálatot.

Szeretnék ez úton is köszönetet mondani az előadóknak, és mindazoknak, akik jelen voltak, hogy rászánták az időt, hogy megerősödhessünk karitász munkánkban.

 

Baranyi Katalin

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.