Plébániai események

Plébániánk eseményei
"Historia domus"

2012. augusztus 20-ától ...

 

Aug. 20.

 Új plébánosként a templom búcsú jó alkalomnak bizonyult a bemutatkozásra.

Nagy élmény volt, ahogy a Csikota József karnagy úr által vezetett fúvós együttes kísérte a népénekeket.

Elkészült a templom kivilágítása!

 

Aug. 25.

 Bogárzón megtartottuk a Dehény Lajos emlékmisét.

 

Aug. 31.

 Az egyházi iskola tanévnyitó szentmiséje templomunkban. Az új tanévvel a belváros területén

lévő Zrínyi utcai óvoda egyházmegyei fenntartás alá került.

 

Szept. 1.

 Plébániai nagytakarítás. A sok segítő kéz munkájának eredményeként felfrissült, megújult a

ház. Köszönet Kun Antal elnök szervező munkájáért!

 Szept. 2.

Búcsú Bogárzón.

A szentmisét – még mindig a megismerkedés jegyében – Zoltán atya tartotta.

A meghívott vendégek között jelen volt Buzás Péter polgármester úr is. Az ünnepet Karsai

Ildikó grafikus művész kiállítása tette még szebbé.

 

Szept. 7.

 A képviselő testület első találkozása a nyarat követően. Bográcsban főtt marhapörkölt mellett

ismerkedtünk, beszélgettünk.

 

Szept. 14.

 Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén szentmise a Kálvária Kápolnában. Az ősi,

átimádkozott falak különös hangulatot adtak ennek a misének.

 

Szept. 18.

 A Házas Hétvége makói csoportjainak nagytalálkozója a plébánián. Életet adó közösség.

 

Szept. 29.

 Szent Gellért napi ifjúsági találkozó az egyházmegye fiataljai számára Szegeden, a Dugonics

András Piarista Gimnáziumban.

Az Egyházi Iskola 9-12. osztályos tanulói plébániánk egyetemista korú fiataljai és a szervezők

meghívására, ifjúsági és családi ének és zenekarunk is részt vett a találkozón. Zenészeink

nagyon ügyesen és lelkesen játszottak.

Szeptember folyamán elindultak az iskolai és plébániai hittancsoportok. Arra törekszünk,

hogy a gyerekeket, családokat minél erőssebben a plébániához kössük.

Új plébániai csoportként a következő alkalmakat indítottuk:

 

Szent Mónika Közösség (nagyszülők, idősek) Veronika nővér vezetésével, katekumen csoport

a plébános vezetésével, „imaiskola” Tóth Zsolt és a plébános vezetésével. Az ifjúságot

továbbra is Cseh Miklós és Gábor fogják össze.

 

A nyáron és szeptember folyamán folyamatos volt a temető ravatalozójának tavasszal indult

felújítása.

Október 1.-jével lejár a ravatalozó üzemeltetési szerződése, melyet felülvizsgálunk.

 

Okt. 7.

 Októberben elindulnak a rendszeres rózsafüzér imádságok, naponta 17.30-tól, az esti

szentmisék előtt.

Ma a Rózsafüzér Társulat tagjai számára tartottunk közösség építő, ismerkedő találkozót a

(vasárnapi) szentmise után.

A ferencszállási Rózsafüzér Királynéja búcsút 11.00. órától Pálfai Zoltán atya tartotta.

 

Okt. 13.

 A Hit évéhez kötődően tegnap a Makó Tv-ben beszélgetett Zoltán atyával a szerkesztő

a világegyház és plébániánk kapcsolódó eseményeiről. Ma pedig plébániánkban is

megnyitottuk a Hit évét: egyházközségi lelki napot szerveztünk a Hit Kapuja címmel. A

napot Fidelis nővér és kántorunk koordinálta.

A program délután 14.00-tól kezdődött:

- bevezető előadás a hit útjáról (plébános)

- tanúságtételek különböző korosztályú híveink részéről

- kiscsoportos beszélgetések korosztályok szerint

- a Hit kapujának megáldása (a templom külső, nagy kapujára felirat került: 2012. A hit éve -

A Hit kapuja – 2013. )

Valamint elhelyeztünk két molinót: egyiken Benedek pápánk Porta fidei című, a Hit évét

megnyitó, meghirdető dokumentumából található egy részlet, a másikon plébániánk ez évi

mottója szerepel, ami a hit mint út témához kapcsolódik : „elindulni, fölfedezni, találkozni,

befogadni”

- a gyermekénekkar műsora

- zenés szentségimádás

- szentmise

- agapé a plébánián

Lendületet adó, örömteli nap volt! Csak így tovább!

 

Okt. 14.

 Katona Pál atya aranymiséje. Az egyház közösség méltó módon adott hálát egykori plébánosa

pappá szentelésének 50. évfordulóján. Köszöntőt mondtak : Kun Antal világi elnök, Mágori

Józsefné országgyűlési képviselő, Búzás Péter polgármester. A szentbeszédet Dr. Török

József atya, Makó szülötte tartotta. A mise után a templom előtti agapé alkalmával

Személyesen is találkozhattak Pali atyával. Ez úton is köszönjük 38. éves makói szolgálatát.

 

Okt. 16.

 Bemutatkozó beszélgetés a plébánossal a makói Városi Televízióban. Sok visszajelzés

érkezett a hívektől.

 

Okt. 19-20.

 „Megújulva Megújítani.” Egyházmegyei találkozó Domaszék–Zöldfáson. Plébániánk

képviseletében Fidelis nővér, Szűcs Tamás, Tóth Zsolt és Pálfai Zoltán atya vett részt a

rendezvényen. Hasznos ötleteket kaptunk a plébánia lelkipásztori megújításához.

 

Okt. 22.

 Ökumenikus istentisztelet a szervita kápolnában a forradalom emlékére. Az igehirdetés

szolgálatát Zoltán atya végezte.

Utána fáklyás, gyertyás megemlékezés a főtéren.

 

Okt. 23.

 Nemzeti ünnepünkön az egyházak képviseletében Janka György gör.kat. parókussal

koszorúztunk.

 

Nov. 1-2.

 Ünnepi miserend.

Halottak napján 15.00-tól sírszentelések voltak, majd 16.00-tól szentmise a temető

kápolnában. Utána bensőséges énekes ima a kápolna előtti mécseseknél.

Elindítottuk a Hit éve egyik sorozatát, a „ zsinati gyöngyszemeket”. Két-három hetente a

II. Vatikáni Zsinat gondolataiból egyet-egyet az adott ünnepekhez kötődve kiemelünk, s

nyomtatva adjuk a hívek kezébe.

 

Nov. 7.

 Az Egyházi Iskola tanárai számára kötetlen találkozó, beszélgetés a plébánián, amit

borkóstolónak kereszteltünk el.

Jó alkalom nyílt a kapcsolatépítésre, s a közös célok feltérképezésére.

 

Nov. 13.

 Habsburg György látogatása a SZIGNUM–ban, aki hivatalosan leleplezte a nyelvvizsga

centrummá alakulás emléktábláját az iskola falán. Az ünnepségen a polgármester úr is részt

vett.

 

Nov. 14.

 Esperesi korona plébániánkon. Témánk: a hit. Az előadó Zoltán atya volt. A tanácskozáson a

Temesvári Egyházmegye Csanádi Esperes kerületének tagjai is részt vettek. A szentmisét

Kondé Lajos pasztorális helynök mutatta be. Utána ebéd volt a plébánián.

 

Nov. 16.

 „Mária oltalma alatt” – ez a felirat szerepel azon dombormű alján, melyet Varga Attila atyával

áldottunk meg a Városi Kórház aulájában Dr. Barát Lajos kórház igazgató felkérésére.

 

Nov. 17.

 Szt. Taszícius nap – ministráns találkozó a plébánián, melynek célja a csapatépítés volt.

Csoportos templomismereti verseny, közös játékok, s közös ebéd (slambuc by Dr. Nagy Jenő)

szerepelt „az étlapon”. Sok szülő is besegített, de a nap szervezésének oroszlán részét

Dr. Orbán Imre vállalta.

 

Nov. 19.

 Elkészült temetőnk ravatalozójának felújítása. Ma megtörtént az átadás, és egy rövid

megáldó szertartás. Köszönettel tartozunk Farkas Éva képviselő testületi tagunknak a

szervező munkákért és Fábián Gábornak az utolsó hetekben nyújtott ezermesteri feladatok

elvégzéséért.

 

Nov. 22.

 Látogatás a Vöröskereszt makói irodájában. Kölcsönös kapcsolat felvétel, a közös szolgálatok

lehetőségének feltérképezésére.

 

Dec. 1.

 Az utóbbi két-három hétben a Pasztorális Tanács (Fidelis nővér, Farkas Éva, Tóth Zsolt,

Dr. Orbán Imre, Kun Antal és Pálfai Zoltán atya) megtervezte a plébániai programokat adventre.

Ma beléptünk a szent időszakba, mégpedig közös adventi kézműves délutánnal. (koszorú

készítés, mézeskalács díszítés, karácsonyfadíszek gyártása stb.). Több, mint 70. koszorú alap

fogyott el!

Örültünk, hogy a plébániát ilyesmire is használtuk, és olyanok is eljöttek, akik egyébként

nem. Az esti misében ünnepélyesen meggyújtottuk az első adventi gyertyánkat és

megáldottuk a koszorúkat.

Adventi szeretetszolgálatunk: játék gyűjtést hirdettünk a Tulipán és Zrínyi utcai óvodák

számára.

 

Dec. 2.

 Advent első vasárnapja. Ma a Rózsafüzér Társulat gyújtotta meg templomi koszorúnk első

gyertyáját. Az elkövetkezők sorrendje: fiatalok, gyermekmissziósok, képviselőtestület.

 

Dec. 3.

 Beindulnak a roraték, hétfőtől péntekig, 6.00.-kor. Helyszín ezúttal a miseovi terme. Utána kis

agapé, tea, keksz.

 

Dec. 4.

 Kilenc gyermeket vittünk jutalomként Szeged adventi vásárába. Megtekintettük a Dóm

orgonáját és részt vettünk az esti szent misén.

 

Dec. 7.

 Megjelent Csepregi Imre prelátus úr naplójának 2. kötete. A könyvbemutató ma volt a Városi

Könyvtárban. Az estet Dr. Tóth Ferenc és Dr. Török József a kötet életre hívói vezették.

 

Dec. 8.

 „Advent nyitott kapuja” - ezzel a címmel rendeztük meg adventi kórus hangversenyünket,

mely komplexebb programba illeszkedett: a hangversenyen a Bartók iskola két gyermekkara

és a Városi Vegyes kar is énekelt, de közben versek, összekötő szövegek, plébánosi

köszöntő, adventi gondolatok hangzottak el. A hangverseny végére megérkezett a gyönyörű

hóesés, valamint a Mikulás is. A templom előtt agapé várta a hangverseny közönségét, akik

megcsodálhatták fából összeállított kinti betlehemünket is. Felejthetetlen élmény volt ez az

este!

 

Dec. 9.

 A 9.00. órai diákmise keretében megérkezett a Mikulás.

 

Dec. 13-14-15.

 Plébánosunk Pitvaroson tartott adventi lelkigyakorlatot. A havazások és a hófúvások miatt

igen nehézkessé vált a közlekedés, arrafelé alig takarították az utakat.

 

Dec. 15.

 A szombat esti mise után az adventi készület, lelki elmélyedés részeként taizéi imaórát

tartottunk a mise ovi termében.

 

Dec. 16.

 Elindul a „Szállást keres a szent család” ájtatosság. Nagy örömünkre minden este más-más

családnál gyűltünk össze. Így az igazi!

 

Dec. 18-19-20.

Az Egyházi Iskola tanárainak adventi lelki gyakorlata, melyre Zoli atyát kérték fel. A

Hit évében mi más lehetett a témánk, mint a hit. Hasznos együttlét volt, remélhetőleg a

kapcsolatok is épültek.

 

Dec. 20.

 A plébános nyitotta meg a Városház Galéria „Tornyok és harangok” című gyermekrajz

kiállítást. Ugyancsak ma volt a határideje adventi játékgyűjtésünknek a Tulipán és a Zrínyi

utcai óvodák számára. Rengeteg játék összegyűlt, sőt az utolsó pillanatban még beállított

egy „angyal”. Autójának csomagtartója ugyancsak játékokkal volt tele!

 

Dec. 23.

 Plébániai karácsonyi ünnepséget tartottunk nagyszülőknek, időseknek, egyedül állóknak.

Nagy örömünkre megtelt a plébánia ebédlője. Ismerkedtünk, énekeltünk, megtekintettük a

gyermekek betlehemes műsorát, valamint elimádkoztuk a „szállást keres…” utolsó kilencedét.

Az agapé után az ünnep fényével szívében tért haza mindenki.

 

Az Advent IV. vasárnapi városi gyertyagyújtáson zenészeink szerepeltek Tóth Zsolt

vezetésével. A Fidelis nővér és Zsolt által betanított pásztorjátékot láthatták a makóiak,

valamint a plébános adventi gondolatai, köszöntő szavai hangzottak el.

 

Dec. 24.

 A betlehemi láng elvihető volt a templomból.

Az éjféli szentmisén Majoros Ildikó (ének) és Csikota Levente és Péter (trombita) működött

közre.

Közvetlenül a mise előtt felhangzott a Martyrologium, Krisztus születésének meghirdetése

énekes formában. Hedvig és Veronika nővérek, Tóth Zsolt és a plébános előadásában.

Éjfél előtt 10-15- perccel fiataljaink verssel, vetítéssel hangolták a misére a korábban

érkezőket.

Mind éjfélkor, mind a másnapi ünnepi misén – ahol pásztorjáték került előadásra – szép

számmal jöttek el a hívek.

 

Dec. 30.

 Szent Család vasárnapja. A mise végén a jelen lévő családok egyenként áldásban részesültek.

 

Dec. 31.

 Év végi hálaadás.

Az éves statisztika: 60 keresztelő (25 fiú, 35 lány), 23 elsőáldozó (13 fiú, 10 lány), 10 esküvő

(9 katolikus 1 vegyes), 47 temetés (9 elhunyt ellátva szentségekkel).

23.00. és 24.00. óra között énekes imát tartottunk a békéért a templomban. Az imádkozók

a plébánián koccintottak az új évre. A 14. fős kis csapat jól érezte magát, s talán egy új

hagyomány keletkezett ezzel a plébánián: imával köszönteni az újévet.

 

2013

január 20-27.

Imahét a keresztények egységéért. Ennek keretében január 25-én az ökumenikus istentisztelet városi alkalma templomunkban volt. At igehirdetést Czagány Gábor szegedi református egyetemi lelkész tartotta.

 

január 30.

A Makói - és a Csanádi Esperesi Kerület találkozója Őscsanádon.

Január és február folyamán megtörténtek a házszentelések.

 

február 1.

Egyházközségi farsangi bálat tartottunk a SZIGNUM tornatermében, ahol plébániánk közösségei kis műsorokkal mutatkoztak be. A jó hangulatról Csikota József és zenekara gondoskodott.

 

február 11.

XVI. Benedek pápa lemond. Húsvétre várjuk az új pápát.

 

február 16.

A Szent István Ifjúsági Közösség kirándulása Budapestre, a Szépművészeti Múzeumba, Cézanne kiállítására.

február 20.

 

Dr. Keszeli Sándor főiskolai tanár előadása volt a plébánián, egyházközségünk aktív tagjai részére. Az előadás témája: "elmozdulások" a lelkipásztorkodásban.

Nagyböjt pénteljein keresztúti ájtatosságot végeztünk, melyet minden alkalommal plébániánk más-más közössége vezetett.

 

február 27.

Esperesi korona Csanádpalotán. Témája a hitoktatásban bekövetkező változás volt. Ezzel kapcsolatban a törvényi változásokról tájékoztatást kaptunk Farkas Éva tankerületi igazgató asszonytól.

 

február 28.

 

A Házas Hétvége közösség találkozója a plébánián.

 

március 7.

Az esperesi kerület papsága névnapja alkalmából köszöntötte Zoltán atyát.

 

március 8.

Nagyböjti taizei imaórát tartottunk a templomban.

 

március 12.

A Vatikánban megkezdődik a konklávé. Erfő Péter bíborost is az esélyesek között említik. Este szentségimádást és szentmisét mutattunk be a konklávéért. Csatlakoztunk a "Fogadj örökbe egy bíborost" internetes kezdeményezéshez is, mely kapcsán imádkozott ki-k "saját" bíborosáért.

 

március 9.

A plébánia közössége köszöntötte a Plébános Atyát névnapján.

 

március 13.

Este filmet vetítettünk Boldog II. János Pál pápa életéről. A film közben (7 órakor) a Vatikánban felszállt a fehér füst. Az új Szentatya Jorge Maria Bergoglio jezsuita bíboros, aki a Ferenc nevett választotta.

 

március 14.

Nagyböjti élelmiszer gyűjtés.

március 18.

Zoltán atya a Makói Városi Televízióban interjút ad a pápaválasztásról.

 

március 19.

Ferenc pápa beiktatása a Vatikánban egy egyszerű szentmise keretében. Ezen a napon este tartottuk Szent József napi szentmisénket, melynek keretében az édesapákat Zoltán atya megáldotta, a gyerekek pedig kis műsorral kedveskedtek.

 

március 22-23.

Nagyböjti lelkigyakorlatot illetve lelki napot tartottunk, melyet Kretovics László atya vezetett. Nagyon szép tanúságtételeket hallhattunk és Isten kegyelméből sokan járultak szentgyónáshoz is. A szombat esti szentmise keretében kiszolgáltattuk a betegek szentségét is.

 

március 24.

Virágvasárnap - az ifjúsági ének- és zenekar Lajos István Lukács passióját adta elő.

 

március 26.

Szülői értekezletek a jövő évi hitoktatás kacsán a Makói Általános Iskola Bartók és Almási tagintézményeiben.

március 28-31.

Szent három nap: Jeremiás sirelmai, tojásfestés, lábmosás szertartása, virrasztás (nagycsütörtök), keresztút a Kálvária dombon, este 18 órakor szertartás, majd virrasztás a szent sírnál (nagypéntek).

 

április 6.

Alakulóban levő Karitász csoportunk szegényeknek és szegény családoknak osztott ebédet az Erzsébet-házban. Délután 5 órától a Hit Hangjai hangversenysorozat első alkalmára került sor: Szamosi Szabolcs a Pécsi Székesegyház orgonistája adott hangversenyt. Közreműködött Benke József tenor. A hangverseny különlegessége volt, hogy az orgonistát a szép számú hallgatóság kivetítőn láthatta.

április 12-étől a nagyböjti élelmiszer gyűjtés csomagjainak kiosztására került sor, amelyből mintegy 30 családot támogattunk.

 

április 18.

Francesco testvér a teizei közösség egyik tagja érkezett Makóra. Közös imaórát tartottunk vele a templomban. A nyárra zarándoklatot szervezünk a fiataloknak Taizébe.

 

április 21.

A vasárnap 9 órai szentmise keretében az egyházi iskola 9 diákja részesült a keresztség szentségében.

 

április 25.

Az egyházmegye Megújulva Megújítani lelkipásztori programjának régiós találkozója Hódmezővásárhelyen. Plébániánkról 4 fő vett részt ezen az alkalmon.

 

április 27.

Hittanos kerékpár túra Bogárzóba. A kiváló, napsütéses idő jó alkalmat teremtett a közös játékra, bográcsos főzésére. A napot szentmisével zártuk.

 

május 5.

A reggeli szentmise keretében köszöntöttük az édesanyákat rövid műsorral és egy-egy szál virággal.

 

május 9.

Boldog Terézia anya ünnepén lelki nap volt a Szignumban, melyet közös angol nyelvű szentmisével zártunk.

 

május 10.

Egyházközségünk képviselő testülete gyűlést tartott. Az Emberi Erőforrás Minisztériumához benyújtott pályázatunk a templom padjainak és világításának rekonstrukciójára nem nyert, de a testület döntést hozott, hogy templomunk világítását önerőből felújítjuk.

 

május 12.

Elsőáldozás. 25 gyermek részesült az első szentáldozásban, akik főleg az egyházi iskola diákjai. A felkészítést Varga Tünde és Zoltán atya végezték.

 

május 20.

Pünkösdhétfő - Plébániai nap. A 9 órai szentmisében megáldottuk a házaspárokat, majd játékos, csoportos akadályversenyek következtek, melynek végén egy májusfát állítottunk fel a templom előtt. A bográcsos paprikáskrumpli és a palacsinta mind elfogyott, a 120 résztvevő nagy örömére. A napot a Makói Városi Vegyeskar pünkösdi kórus hangversenye zárta, melyet szintén sokan hallgattak meg a templomban.

 

május 25.

A nagyszülők Szent Mónika Közösségének zarándoklata Pálosszentkútra Veronika nővér és a Plébános Atya kíséretében. A résztvevők megtekintették a kegyhelyet, közös imán és szentmisén vettek részt.

 

június 2.

Az egyházi iskola 3 gimnazistájának elsőáldozása a vasárnapi szentmise keretében. Felkészítőjük Veronika nővér volt.

 

június 4.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szentmisét mutattunk be magyar nemzetünkért. A szentmise keretében műsorral emlékeztünk meg határainkon túl élő honfitársainkkal való nemzeti összetartozásunkról.

 

június 8.

Egyházközségünk 50 tagjával Máriagyűdre zarándokoltunk, ahol szentmisén, keresztúti ájtatosságon vettünk részt. Hazafelé egy közös ebéd után meglátogattunk egy villányi borpincét is, ahol borkóstolásra nyílt alkalmunk.

 

június 9.

Dr. Kiss-Rigó László püspök atya a 9 órai szentmise keretében 15 hívőt bérmált meg. A megbérmáltak felét Szignumban tanuló diákok tették ki. Egy felnőtt bérmálkozó volt.

 

június 16.

Te Deum tanévzáró szentmise, ahol a Szignum diákjai és egyházközségünk hívei együtt vehettek részt a közös szentmisén. Ezt követően 11 órától Bogárzóban Szent Antal napi búcsúi szentmisét mutattunk be.

 

június 17-23.

Plébániánk Gyermekmissziós közösségének nyári tábora 24 fővel, Makón, illetve Gyomaendrődön.

 

június 17.

Hedvig nővér szerzetesi fogadalomtételének 25. évfordulóját ünnepeltük a templomban.

 

június 20.

Varga Attila atya pappászentelésének 20 éves évfordulóján vettünk részt Kiszomboron. 

június 21.

Első alkalommal rendeztük meg templomunkban a Múzeumok Éjszakája programot, melynek keretében az érzékszervek segítségével mutattuk be az érdeklődőknek a templom érdekességeit. Különlegesség volt az est folyamán, hogy a sötétedés beálltával reflektorok fényjátéka adott élményt a szép számú közönségnek. Korlátozott számban a plébániára is átjöhettek az érdeklődők, ahol misebort, trappista sajtot és püspökkenyeret kóstolhattak.

június 26.

Taizei imaóra a templomban, mely egyben felkészülés volt a nyári taizei zarándoklatra.

Július első két hetében a hívek segítségével rendszereztük a plébániai könyvtárat, és kialakítottunk a régi könyveknek egy külön szekrényt, melyben gondosan őrizzük azokat.

Július folyamán munkálatok zajlottak a plébánián: az iroda és a konyha átalakítása történt meg.

augusztus 3-12. Zarándoklat Tiaize-be. Plébániánkról 20 fő (fiatalok és felnőttek) zarándokolt el a franciaországi Taize falujába, ahol az ott élő ökumenikus szerzetes rend látott minket vendégül. Csoportunk lelkileg megerősödv, egymást jobban megismerve, Krisztus és az egyház iránt elkötelezettebben tért haza. Az utat kisbuszokkal tettük meg. Odafelé Strassbourgban, visszafelé pedig Ulmban álltunk meg.

augusztus 19. A város egyházi vezetői közös ebéden vetek részt a Polgármester Úr meghívására nemzeti ünnepünk alkalmával. Az ünnepre elkészült templomunk új világítása és a bejárati üvegajtó felújítása. A villanyszerelési munkálatokat Dabis Jenő, szegedi vállalkozó és munkatársai végezték.Templomunk új fényben tündöklik.

augusztus 20. Templomunk búcsúja. Az ünnepi szentmisét Gyulay Endre nyugalmazott püspök atya mutatta be, ő vezette a körmenetet is. Imádkozunk gyémántmisés püspökünkért. Az ünnep estéjén a városi ünnepség keretében az új kenyér megáldását a Plébános atya végezte.

augusztus 22. A Szent István Egyházi Iskola tantestülete az új tanévre készülve közös szentmisén vett részt templomunkban.

augusztus 24. Szent Lajos napjának vigíliáján megtartottuk Bogárzón a Lajos-napi fogadalmi misét.

augusztus 25. Délelőtt 11 órakor Csókáson megemlékezés volt az onnan elszármazottak részére, melynek keretében plébánosunk is beszédet mondott és megáldotta a csókási emlékkeresztet.

augusztus 30. A Szent István Egyházi Iskola tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje. Az új tanévben a törvény adta lehetőségekkel élve az állami illetve önkormányzati fenntartású iskolákban bevezették az etika oktatást, mely kiváltható a hittan órákkal. Így hitoktatóink jelen vannak a Bartók és az Almási iskolákban, valamint a József Attila Gimnáziumbn.

augusztus 31. A Szent István téri napok keretében templomunk férfi énekkara tartalmas koncertet adott a jelenlévőknek. Az énekkar tagjai: Dobó Péter, Kiss Attila, Marjai Péter és Tóth Zsolt. Az est folyamán lehetőség nyílt a templom megtekintésére és a torony megmászására, mellyel hála Istennek sokan éltek is. E program által is törekedtünk azok megszólítására, akik nem járnak rendszeresen templomba.

szeptember 1. Búcsú Bogárzón. A szentmise előtt a kiállítás megnyitót plébánosunk tartotta, melyen bemutatta Bertus-Barcza Anikó festményeit. Az idei búcsún is szép számmal voltak jelen az érdeklődők.

szeptember 6. Új programmal gazdagodott templomunk liturgikus élete: a nővérek vezetésével péntek esténként a szentmise előtt avesperást imádkozzuk közösen.

szeptember 7. Mi is csatlakoztunk Ferenc pápa felhívásához, melyben az egész világ kereszténységét arra kérte, hogy imádkozzunk Szíria békéjéért és a nagyhatalmak vezetőiért. A szentmise után sdzentségimádást tartottunk.

szeptember 8. Egy hetes pasztorális gyakorlatra érkezett hozzánk Arany Gábor ötödéves papnövendék. Délután felavattuk a temető kápolna falán elhelyezett emléktáblát, mely Sztaholyák György csókási tanító munkásságának állít emléket.

szeptember 15. Plébániai Veni Sancte tanévnyitó szentmise, melynek keretében megáldottuk az iskolatáskákat.

szeptember 18. A Püspök Úr nyugállományba helyezte Marosi János templomigazgatót, aki továbbra is ellátja a Csanád vezér téri kápolna lelkipásztori tevékenységeit. E napon került sor az átadás-átvételre.

szeptember 24. Szent Gellért ünnepén néhányan részt vettünk Őscsanádon az ünnepi szentmisén. Este pedig a nuncius úr celebrált ünnepi szentmisét a Szegedi Dómban.

szeptember 26. Az első világháborúban elhunyt makói katonákra emlékezve a városi ünnepség keretében plébánosunk tartott egy rövid imádságot a Csanád vezér téri emlékműnél. A Házas Hétvége lelkiségi mozgalom év kezdő találkozója zajlott a plébánián.

október 2. Taizei imaórát tartottunk a templomban, melynek keretében a nyári zarándoklat résztvevői képes beszámolóval mutatták be élményeiket az érdeklődő híveknek.

október 6. A rózsafüzér hónapjában az elsővasárnapi titok cserét arra is felhasználtuk, hogy rózsafüzér társulatunk koszorúi számára találkozót szervezzünk. A szentmise után plébánosunk rövid bevezetőjét követően kis csoportokban találkoztak egymással a tagok, majd szerény agapét tartottunk.

október 7. A levéltári napok keretében Makó a püspöki város címmel értékes eőadásokat hallhattunk a Korona Szállóban Makó 18-19. századi történelméről.

október 12. A ministránsok második Szent Tarzíciusz napja, melyre sajnos a vártnál kevesebben jöttek el, de ennek ellenére tartalmas napot töltöttünk együtt a templomban és a plébánián.

október 13. Janka György görög katolikus parókus aranymiséje a zsúfolásig megtelt görög katolikus templomban. Több pap és a hívek együtt adtak hálát a több mint 40 éve Makón szolgáló Janka atyáért. A jelenlévők egyúttal imádkoztak a parókus úrért és feleségéért 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából.

október 19. Lelkinap és hangverseny a Hit éve lezárása alkalmából. Lassan végéhez közeledika HIt éve. Erre az alkalomra lelki napot hirdettünk meg, melyet szentmisével kezdtünk a templomban, majd tanúságtételek hangoztak el a hit és közösség témájában. Sajnos sokkal kevesebben jöttek el, mint tavaly ilyenkor, de aki jelen volt, gazdagabban térhetett haza. A napot egy színvonalas hangversennyel zártuk, melyen a Szegedi Tudományegyetem vonós kamarazenekara muzsikált és Somogyvári Tímea Zita énekművész működött közre.

október 22. Nemzeti ünnepünk előestéjén a Csanád vezér téri kápolnában gyűltünk össze ökumenikus imaalkalomra. Az igehirdető ezúttal Kondrát Zoltánné református lelkésznő volt.

október 26. A nagyszülők és idősek Szent Mónika közösségével egy napos zarándoklatot tettünk a Baja melletti Vodica kegyhelyre. A gyönyörű időben meglátogattuk azt a határ közeli helyet, ahol Közép-Európa legmagasabb Mária szobra található. A 12 fős csapat gazdag lelki élményekkel tért haza.

október 28. Espereskerületi korona Pitvaroson. Idei témánk: képzés és önképzés a pap életében.

november 7. Házashétvégés nagytalálkozó a plébánián. Ugyanezen a napon este az egyházi iskola kollégiumában filmvetítésre került sor. Az érdeklődők megtekinthették az I heart revolution című dokumentumfilmet. A város lakói számára nyitott alkalom jó lehetőségnek bizonyult ökumenikus kapcsolataink ápolására.

november 9. Veronika nővér 50. születésnapját a templomban szentmise keretében ünnepeltük, majd a plébánián jó hangulatú vacsorára került sor. Több nővér jelen volt a különböző rendházakból.

november 13. A Csanádi és a Makói Espereskerület papsága közös találkozón vett részt Temesváron, ahol a püspök atya személyesen fogadott, vezetett és látott vendégül minket. Ugyanezen a napon este a plébános atya meghívására a nővéreken kívül sajnos csak 3 tanár jött el az egyházi iskolából a meghirdetett kötetlen találkozásra.

november 19. Az esti szentmise keretében hivatalosan is megalakult plébániánk Szent Erzsébet Karitász Csoportja, mely a következő tagokból áll: Kovácsné Kabók Jolán csoportvezető, Kissné Joó Judit, Börcsök Irén, Baranyi Katalin, Tóthné Inci néni, Dobó Dolli, Siket Márta.

november 23. Karitász csoportunk ruhabörzét tartott a plébánián.

november 24. Az újvárosi Szent László Király Templom felszentelésének 100. évfordulója. Az ünnepségen sokan vettek rész Belvárosból is. 

november 30. A Házashétvége egyházmegyei lelki napja a Magánzeneiskolában. Aznap délután adventi koszorúkészítést szerveztünk a plébánián, melyen családok, fiatalok, idősebbek egyaránt részt vettek. A koszorúkat az esti mise keretében áldottuk meg.

december 1. Advent első vasárnapján az egyházi iskola diákjai és a plébánia hívei együtt vettek részt az új egyházi évet megnyitó szentmisén.

december 3. Plébánosunk nyitotta meg az Angyalszárnyon gyermekrajz kiállítást a Hagymaházban.

december 8. A 9 órai szentmise végén érkezett el hozzánk a Mikulás. Advent első hetében szép számmal vettek részt a hívek a rorate szentmiséken, melyek végén mindenki magával vihetett egy-egy kártyát az adott naphoz fűződő gondolattal. Minden nap szerény agapét is tartottunk.

december 14. Adventi hangversenyre került sor templomunkban, melyen a Bartók Iskola két gyermekkara és a Városi Vegyeskar működött közre. A hangverseny után a hívek jóvoltából süteményből, kalácsból, forraltborból álló szeretetvendégséget tartottunk. Méltó flkészülés volt a hangverseny Karácsony közelgő ünnepére.

december 15. A városi gyertyagyújtás ünnepi műsorát templomunk férfi énekkara adta. Beszédet mondott Farkas Éva tankerületi igazgató, valamint plébánosunk.

december 19-20. Az egyházi iskola tantestületének adventi lelki gyakorlata a kollégium kápolnájában. 20-án este plébánosunk karácsonyi beszélgetésen vett részt a Makói Városi Televízió Társalgó című műsorában.

december 21. Adventi lelki esténket Fabisz Ákos, a szegedi Dóm káplánja vezette. Az esti szentmise előtt és után is biztosítottunk gyónási lehetőséget a híveknek.

december 22. A 9 órai szentmisét követően az idősek karácsonyát idén is megtartottuk a plébánián, melyen közreműködtek az iskola szeretetszolgálatos diákjai.

december 23. Karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtésünk igen jól sikerült. Karitász csoportunk az egyik nagyáruházban rengeteg adományt gyűjtött össze, melyet több a hívektől érkező felajánlással együtt ma osztottunk szét az újvárosi plébánián makói katolikus oktatási intézmények rászoruló családjai között.

december 24. Délután jónéhányan elvitték e betlehemi lángot templomunkból. Az éjféli mise előtt Hedvig nővér vezetésével egy 5 fős kis kórus gregorián dallammal adta elő a Geneológiát (Jézus családfája).

ddecember 25. Az ünnepi szentmise keretében került sor a pásztorjátékra, melyet ezúttal az egyházi iskola negyedikesei adtak elő.

december 29. Szent Család vasárnapja. A szentmisét a makói családokért ajánlottuk fel, melynek végén mintegy 30 család részesült külön áldásban.

december 31. Az év végi hálaadó szentmise keretében visszatekintettünk aplébánia lelkipásztori életére. A hitéleti statisztika a következő:

2013. évi statisztika:

Kereszteltek: 35 fő, ebből 21 fiú, 14 lány

Elsőáldozók: 25 fő, ebből 10 fiú, 15 lány

Bérmáltak: 15 fő, ebből 6 fiú, 9 lány

Eskettek: 6 pár, ebből 3 pár katolikus, 3 pár vegyes

Elhunytak: 57 fő, ebből 11 szentséggel ellátva

Este 11 órától éjfélig közs énekes imádság zajlott a templomban a világ békéjéért, majd koccintás következett a plébánián.

 

2014.

január 24.

Az ökumenikus imahét keretében Cserháti Sándor szegedi evangélikus lelkész hirdette az igét a templomunkban tartott istentiszteleten. Másnap az evangélikus templomban Pálfai Zoltán vezette a liturgiát és prédikált.

január 27.

A belváros területéhez tartozó katolikus óvodában (korábbi nevén Zrínyi utcai óvoda) házszentelést tartottunk. Az óvodások lelkesen kapcsolódtak be az énekbe, imádságba.

január 29.

Espereskerületünk látogatást tett Őscsanádra, ahol közös szentmisére és kerületi gyűlésre került sor a Temesvári Egyházmegye Csanádi Espereskerületének papságával.

január 31.

A Szent István Egyházi Iskola vendége volt Kiss-Rigó László püspök úr, aki hivatalosan is megnyitotta azt a projektet, melynek keretében a nyár folyamán az iskola épületének egy része felújításra kerül. Talán nem véletlen, hogy éppen Bosco Szent János ünnepe van ma.

február 2.

A Megszentelt Élet Napja. A vasárnapi 9 órai szentmisében hálát adtunk szerzeteseinkért, a Makón működő Iskolanővérek a mise keretében beszámoltak életükről, tanúságot tettek hivatásukról, majd a plébánián ebédre voltak hivatalosak.

február 3.

Plébániai gyakorlatra érkezett hozzánk Bilibok György diakónus, aki két hónapon keresztül betekintést nyert a plébánia életébe.

február 4.

Gyulay Endre püspök úr nyitotta meg a múzeumban a szegedi nagy árvízről szóló kiállítást, mely a Móra Ferenc Múzeumban Szegeden nagy sikert aratott.

február 8.

A Szent István Ifjúsági Csoport tagjaival Budapestre kirándultunk. A Szépművészeti Múzeum itáliai barokk kiállítását tekintettük meg.

február 11.

Plébániánk és a városi könyvtár együttműködésében Makó városa is bekapcsolódott a Házasság Hete országos programsorozatába. A városi könyvtár adott otthont a Csikota és a Kun házaspár beszélgetésének, melynek címe ez volt: A szövetség kötele pedig el nem szakad.

február 22.

Plébániai farsang. Hangulatos délután, illetve este keretében kicsik és nagyok töltötték be a plébánia termeit. A vidám farsangi mulatság keretében fánkot sütöttünk, kézműveskedtünk, ügyességi versenyeken vettünk részt. A szervezésbe bekapcsolódtak plébániai felnőtt csoportjaink tagjai is.

február 27.

A házashétvégés csoportok nagytalálkozója a plébánián.

február 28.

Kiss József katekétánk által a tanév kezdetétől rendszeres csoportfoglalkozások zajlanak Makó egyik lakásotthonában. A mai alkalommal Zoltán atya és katekétánk együtt tartották az alkalmat.

március 1.

Karitász csoportunk ruhabörzét szervezett a plébánián.

március 5.

Hamvazószerda. A nagyböjt kezdetén a Szent István Egyházi Iskola minden tagja szentmisén vett részt, este pedig a plébániai mise keretében a kiválasztás szertartását tartottuk meg, hiszen Vígh Zoltán felnőtt katekumenünk ezen a húsvéton részesül majd a keresztény beavatás szentségében. A szentmise után énekes imádsággal, taizei imaórával hangolódtunk a nagyböjt kezdetére.

március 6.

A Szignum lelki napja.

március 7-9.

A Szent Imre Szakkollégium egyetemistái lelki gyakorlaton vettek részt, melyet a plébánosunk vezetett.

március 10.

A következő évi hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban a plébános atya tartott tájékoztatót a KLIK Bartók és Almási utcai tagintézményeiben. Az ez évi tapasztalataink igen lehangolóak, reméljük, hogy az új tanévben változik valamelyest a kép.

március 11.

A plébánia vendégei voltak az espereskerület papjai Zoltán nap alkalmából.

március 12.

Kovács Tibor atya temetése és gyászmiséje Szegeden a Dugonics temetőben, illetve a Felsővárosi Templomban. A makói hívek közül is többen részt vettek a szertartáson, hiszen apátfalvi plébánosként sokan ismerték Tibor atyát.

március 14.

Nemzeti ünnepünk előestéjén a Petőfi parkban megemlékezés zajlott, melynek ünnepi szónoka Lázár János államtitkár úr volt. Az esemény természetesen már az április 6-i országgyűlési választásokat vetítette előre.

március 18.

Szent József ünnepének vigíliáján az édesapákat és nagypapákat áldottuk meg az esti szentmise keretében.

március 21-23.

A Tesz-Vesz-Tavasz egyházmegyei szociális hétvége keretében fiataljaink is vállaltak szolgálatot Makón: a Szent István tér takarítása, beteglátogatás, templomkert rendbetétele.

március 25.

A Szeged-Belvárosi Plébánia szervezésében egy héten át tartó szociális projektre került sor Mórahalmon, melyen két makói fiatal is részvételi jogot kapott. A ma esti szentmisét, illetve előadást Pálfai Zoltán plébános tartotta.

március 29.

Felnőtt katekumen csoportunk lelki napot tartott. Ez úttörő kezdeményezés a plébánia felnőtt csoportjainak életében. Reméljük, mások is kedvet kapnak hozzá, mert életadó.

március 31.

Az egyházmegyével folytatott elhúzódó és eredménytelen tárgyalások után egyházközségünk elhatározta, hogy önállóan keres megoldást a templom statikai problémájára, melynek következtében hosszú évek alatt a boltíveken jelentős repedések láthatók. A szükséges felmérések és szakvélemények után a mai napon B. Szűcs Antal egyéni vállalkozó elkezdte a javítási munkálatokat templomunkban.

április 2.

Bilibok Györgyöt egy másik diakónus, Máté János váltja a plébániai gyakorlatban.

április 4-5.

Karitász csoportunk nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtése a Penny áruházban. Az adományokat húsvét hetében fogjuk kiosztani a rászoruló családoknak.

Nagyböjt folyamán péntekenként a keresztúti ájtatosságokat plébániánk egy-egy közössége végzi.

április 6.

Országgyűlési választások Magyarországon. Választókerületünkben jelentős fölénnyel Lázár János államtitkár győz, országosan pedig némi meglepetésre a Fidesz kétharmaddal nyer.

április 11.

Némi nehézségek árán, de befejeződnek a templomi munkálatok. A javítások vezetője szerint ha csak pár héttel is később kerül sor minderre, az egyik boltozat könnyen beszakadhatott volna, annyira gyenge volt már a tartása. Nagy örömünkre szolgált tehát, hogy mai lelkigyakorlatunkat már állványzat nélküli templomban tudtuk elkezdeni.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk első estéjét Roszel Norbert hódmezővásárhelyi káplán, és a domonkos rendi Armella nővér vezette. Az esti mise után a plébánián a prédikáció témájáról tovább folyt a beszélgetés az atya és a nővér vezetésével.

április 12.

Lelkigyakorlatunk 2. napja, mely egyben a Szignum tanárainak lelki napja is volt. A tantestület és a hívek a teljes délutánt és az estét együtt töltötték, mégpedig úgy, hogy a szent háromnap a lelkigyakorlat témájához kötődő műhelyeket lehetett választani. A mai nap lebonyolításában segítségünkre voltak a budakeszi domonkos nővérek, a makói iskolanővérek, Orbán Imre képviselőtestületi tagunk, valamint a szegedi Keresztény Élet Közössége mozgalom tagjai.

Az esti szentmise keretében kiszolgáltattuk a betegek kenetét.

április 15.

Szent Erzsébet Karitász Csoportunk által szervezett szentmise és csomagosztás rászoruló családok részére. A nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésből hála Istennek sok szegényt tudtunk támogatni.

Ma, nagykedden a lakásotthon fiataljai számára húsvéti széder estet tartottunk, mely óriási élmény volt mind a bentlakóknak, mind az est előkészítőinek, Kiss József hitoktatónak és Zoltán atyának. A szülő és család nélküli fiatalok különösebb magyarázat nélkül is szívükbe vésték a húsvét értelmét.

április 17.

Nagycsütörtök. Az olajszentelési misén a Dómban sajnos nagyon kevés pap vett részt.

A mai napon húsvéti ajándékokat készítettünk, illetve vittünk elsőpéntekes idős, beteg testvéreinknek. Hálásan fogadták. A délutánt együtt töltöttük a gyerekekkel, akik tojást festettek és egyéb kézműves foglalkozáson vettek részt a plébánián. Nagy örömünkre közülük is sokan átjöttek az utolsó vacsora szentmiséjére, ahol nagyon sokan beálltak a fiatalok és gyerekek közül ministrálni, a lábmosás szertartásában pedig felnőtt katekumenjeink is részt vállaltak. Az esti virrasztáson is viszonylag szép számmal maradtak hívek, így méltó módon kezdtük el a szent háromnap megünneplését.

április 18.

Ma, Nagypénteken a keresztutat szokás szerint a Kálvária kápolnánál imádkoztuk végig. Az esti szertartáson Máté János diakónus prédikált. Nagy örömömre szolgált, hogy többen kitartottak, és együtt énekeltük végig a sírban fekvő Jézushoz szóló himnuszt.

április 19.

A húsvéti vigília szertartását este 8 órakor kezdtük, melynek keretében a beavatás szentségeiben részesítettük Vígh Zoltán katekument.

április 20.

A Húsvét vasárnapi ünnepi szentmisén tiszteletét tette családjával Lázár János képviselő úr. Máté János diakónus a szülők, nagyszülők iránti tiszteletről prédikált, abból kiindulva, hogy János apostol a sírhoz érkezve húsvét hajnalán előre engedte Pétert. A szentmise végén ételszentelést végeztünk, illetve a gyerekek a templomkertben megkereshették az elrejtett csokitojásokat.

április 27.

Ferenc pápa ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján a Szent Péter téren szentté avatta XXIII. János és II. János Pál pápákat. Mi is hálát adtunk a két pápa tevékenységéért, életszentségéért.

Kezdetét vette az elsőáldozási felkészítés.

május 2.

Plébániai zarándoklatot szerveztünk a Szent István Bazilikába, a Mátyás Templomba, illetve Makkosmáriára. Meglepően nagy volt az érdeklődés a zarándoklat iránt. Még plusz kisbuszt is kellett szerveznünk, hogy senki ne maradjon itthon. Mindenki számára nagy élmény volt a közös ima és ének a Szent Jobb előtt. A Mátyás Templomban idegenvezetést kaptunk, Makkosmáriára pedig egy kisebb gyalogos zarándoklat keretében jutottunk el a Normafától. Az iskolanővérek jóvoltából a Patrona Gimnáziumban ebédelhettünk. Lelkileg feltöltődve értünk haza.

május 3.

Hittanos kirándulás Bogárzóba. Szülőkkel, gyerekekkel együtt, mintegy nyolcvanan vettünk részt ezen az alkalmon. Többen kerékpárral tették meg az utat. A játékok, sportolás mellett természetesen a közös imára is sor került. Az érkező nagy zivatar már itthon talált minket.

május 4.

Vasárnapi ünnepi szentmise keretében köszöntöttük az édesanyákat.

május 11.

Ma, a Jópásztor Vasárnapján Sebastian atya, verbita szerzetes tartotta a délelőtti szentmisét. Azért hívtuk meg, hogy a misszióról beszéljen a híveknek, hiszen nyáron Makó fogja megrendezni az országos gyermekmissziós tábort. Már nagyon készülünk rá. Remélhetőleg, egyházközségünk életében is fellendülést jelent majd.

május 24.

Plébániánk Szent Mónika közösségének tagjai (nagyszülők, idősek) zarándoklatot, kirándulást tettek Gyulára, melynek keretében meglátogatták a Nádi Boldogasszony Kegytemplomot és találkoztak az ottani Szent Mónika közösség tagjaival. Ez a zarándokhely már a 3. volt abban a sorban, melyet a közösség meglátogatott.

május 26.

A Hit Hangjai hangversenysorozat keretében a Szegedi Szimfonikus Zenekar és énekes szólisták Pergolesi Stabat Mater című művét adták elő templomunkban. A jótékonysági hangverseny bevételét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára juttattuk el. Nagy örömünkre szolgált, hogy Böjte Csaba testvér is megtisztelte jelenlétével a hangversenyt és beszédet intézett a jelenlévőkhöz.

május 29.

Gilicze János levéltáros megkezdte plébániánk levéltárának rendszerezését, melynek helye a konyhából tavaly leválasztott raktár lesz.

június 1.

Az elsőáldozás napja. Nagy örömünkre 32 gyermek járult a mai vasárnapon először szentáldozáshoz. A gyermekek nagy része az egyházi iskola harmadikosai, Hedvig és Fidelis nővérek osztályának tagjai. Sajnos csak két gyermek volt, akik nem az egyházi iskolába járnak, és a szülők kérték az elsőáldozást. A szertartás során újdonság volt, de jó visszajelzések érkeztek róla, hogy a szülők a bevonuláskor megáldották elsőáldozó gyermekeiket.

június 3.

Dessewfy Sándor egykori csanádi püspök születésének 180. évfordulója. Ez alkalomból Maroslelén emlékülést tartott a község önkormányzata, melyre meghívták Kiss-Rigó László szeged-csanádi, és Németh László nagybecskereki püspököket is. A megemlékezés a leli templom előtti emlékműnél koszorúzással fejeződött be.

június 4.

A makói espereskerület plébániánkon tartotta féléves találkozóját. Témánk: az egyházmegyei körlevél rendelkezése szerint az idősek pasztorációja volt. A mai alkalommal a kerület tagjai elköszöntek Janka György esperes-parochustól, aki 44 évi makói szolgálat után nyugdíjba vonult.

június 6.

Megkezdődtek a jegyes felkészítések a plébánián. A plébános segítségére van ebben a szolgálatban Kun Antal és felesége Ani, valamint Juhász István és felesége Zita.

június 7.

Elkészült temetőkápolnánk belső felújítása, mely a falak újravakolását, újrafestését, valamint új linóleumot foglal magában. A munkálatok felének anyagi hátterét Felletár László testvérünk állta. Hálás köszönet neki ezért.

június 9.

Pünkösdhétfő. Második alkalommal rendeztük meg plébániai napunkat. Az ünnepi szentmise keretében megáldottuk a házaspárokat, akik ez alkalomra külön meghívót kaptak. Mintegy nyolcvan házaspár jött el. A nap további részében templomunk szentjeihez kötődő vidám családi vetélkedőt tartottunk, majd elfogyasztottuk a bográcsban főtt paprikáskrumplit és az óriáspalacsintát. A napot a Hit Hangjai hangversenysorozat kórushangversenye zárta, melyen a Makói Városi Vegyeskar mellett fellépett a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus is.

június 14.

Papszentelés a Dómban. Püspök atya pappá szentelte Arany Gábor, Bilibok György és Máté jános diakónusokat, akik az elmúlt évben plébániánkon is teljesítettek szolgálatot.

június 15

Megtartottuk Bogárzón a Szent Antal búcsút. A hívek mintegy negyvenen voltak jelen.

június 16-18.

Plébániánk gyermekmissziós csoportja Gyomaendrődön táborozott. E néhány nap egyben felkészülés volt az országos gyermekmissziós táborra, melynek helyszíne Makó lesz.

június 18.

A Szent Erzsébet Karitász Csoport tagjai vacsorára látták vendégül a környék hátrányos helyzetű családjait. Az 50-60 fő bográcsgulyáét és süteményt kapott. Ilyen alkalmakra jól tudjuk használni a Szent Erzsébet házat.

június 20.

A Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat keretében templomunk éjszakai templomtúrára invitálta a makóiakat. Témánk ezen az estén a következő volt: Mária, a mennyország kapuja. A mintegy 150 érdeklődő videó összeállításokat, énekes műsorszámokat hallhatott, láthatott. Orbán Imre történész, muzeológus a főoltárról tartott előadást. A résztvevők megtekinthettek különböző Mária-ábrázolásokat a szentélyben, és játékos jelkép-keresést is végeztek a templomban. A gazdag programot a plébánia 3 termében összeállított kiállítás zárta, melyet gyertyafényben, zseblámpával tekintettek végig az érdeklődők. Istennek hála, ez az est is kiválóan sikerült.

június 21.

Sekrestyésünk, Cseh Laci bácsi köszöntése 70. születésnapján. A családtagok és az egyházközség az esti szentmise keretében közösen köszöntötte Laci bácsit, aki örömmel vette át az ez alkalomra kiállított pápai áldást, az egyházközségünk híve által összeállított emlékkönyvet, és egy Jézus Szíve szobrot. A család és a képviselő testület tagjai együtt fogyasztották el az ünnepi vacsorát a plébánián.

június 22.

Az egyházi iskola tanévzáró szentmiséje. S mivel e nap épp Úrnapja, ezért az esti szentmise keretében tartottuk meg a körmenetet. Nagy öröm, hogy egy felnőtt testvérünk ebben a szentmisében lett elsőáldozó.

június 23.

Vendégeink voltak Joó Balázs és Serfőző Levente atyák, akik a plébánossal együtt adtak hálát pappá szentelésük 12. évfordulóján.

június 26.

Nyári taizei zarándoklatunk előkészületeként imaórát és találkozót tartottunk a templomban.

június 29 - július 3.

Országos gyermekmissziós tábor Makón. A Pápai Missziós Művek szervezésében az ország gyermekmissziós csoportjai idén mintegy kétszázan nálunk táboroztak. A vasárnap esti nyitó szentmisét a püspök atya tartotta, a gyerekek az iskola kollégiumában, illetve annak udvarán sátrakban laktak. Egyházközségünk szempontjából kiemelkedett a kedd esti gyertyás körmenet, melyet a városon végigvonulva énekelve, imádkozva tartottunk, valamint a szerda esti közös vacsora, melyre a Szent István téren készítettük elő az asztalokat. A hívek, a szülők és a plébánia munkatársai összefogásának köszönhetően méltó módon zárult a tábor. A résztvevő gyerekektől és felnőtt kísérőiktől jó visszajelzéseket kaptunk. Reméljük, a plébániánkhoz tartozó szülők és hívek ezáltal is szorosabbra fűzték a templomhoz és egymáshoz fűződő kapcsolataikat.

július 8.

Egyházmegyénk központjából értesítést kaptunk, hogy augusztus 4-étől plébániánk látja el Maroslele és Óföldeák településeket, ebben segítségünkre lesz Kiss Miklós, aki kápláni beosztást kapott plébániánkra.

 2017. január

 

Január 5.

A Korona Szálló dísztermében találkoztak mindazok, akik az adventi gyertyagyújtások folyamán segítséget nyújtottak. Jó alkalom nyílt ezen az estén olyanokkal is találkozni, akik jószándékú emberek, de a templom környékén nemigen fordulnak meg.

 

Január 14.

A 20 éve elhunyt Antal József atyára emlékeztünk a Csanád vezér téri kápolnában. Miután imádkoztunk és koszorút helyeztünk el sírjánál a római katolikus temetőben, meghallgattuk Dr. Barna Gábor professzor és Jámborné Balog Tünde visszaemlékezéseit a kápolnában. Az engesztelő szentmisét Gyulai Endre nyugalmazott püspökatya mutatta be. Sajnos, még a misére sem telt meg a kápolna.

 

Január 20.

Az ökomenikus imahét alkalma templomunkban. Rendhagyó módon istentiszteletet és igehirdetést nem hallhattak a résztvevők, hanem közös imádságot szerveztünk taizéi énekekkel. Prédikáció közben pedig hosszabb csöndet tartottunk.

 

Január 30.

Január folyamán a szokott módon végeztük a házszenteléseket, melyek egyben családlátogatási alkalmak is voltak.

 

 

Február 2.

A hagyományos gyertyaszentelő napi szentmise a Kálvária kápolnában. 

 

Február 12.

Plébániánk idén is bekapcsolódott a Házasság Hete országos rendezvénysorozatába. A Korona Szálló dísztermében a Szigeti házaspár mesélt életükről, gyerekeik pedig hangszerjátékukkal tették színesebbé a délutánt. 

Másnap pedig a szokásos hétfő esti szentségimádást a házaspárok vezették. A Házasság Hetében filmvetítést is szerveztünk, melynek az egyházi iskola biztosított helyet. 

 

Február 26.

Elkezdődött a plébánián a bérmálási felkészítés. 22 fiatal és 3 felnőtt készül a szentség felvételére.

 

Március 1. Hamvazószerda

Reggel az egyházi iskola diákjaival szentmise keretében kezdtük el a szent 40 napot. Az esti mise keretében azoknak a felnőtteknek a befogadása történt, akik elsőáldozásra, bérmálásra készültek.

A szentmise után taizéi imaórát tartottunk.

 

Március 3-5.

Egyetemisták nagyböjti lelkigyakorlata a plébánián. Köszönettel tartozunk a Marsi házaspárnak (István és Krisztina), hogy egy estére befogadták a fiatalokat és tanúságot tettek életükről, házasságukról.

 

Március 9.

Szülői értekezletek az Almási és a Bartók Tagintézményekben a jövő évi hittan beiratkozás kapcsán. Sajnos az érdeklődés teljes hiánya volt tapasztalható: az Almási iskolában senki, a Bartókban egyetlen szülő volt kíváncsi a lelkészek, hitoktatók beszámolójára.

 

Március 10.

Nagyböjt péntekjein idén is egy-egy csoport, közösség a felelős a keresztutak vezetéséért.

Plébániánk kis csapata kis csapata (Kiss Attila és felesége, Judit, Fidelis nővér és a plébános) az iskola nővérek délvidéki missziójában a nagybecskereki lánykollégiumban tartott lelki gyakorlatot.

 

Március 13.

Veres József ikonfestő kiállítását a Hagymaházban Zoltán atya nyitotta meg.

 

Március 19.

A 9 órai szentmise keretében megáldottuk az édesapákat és a nagypapákat.

 

Március 24.

Az egyházmegyei Tesz – Vesz tavasz keretében bérmálkozóink a temetőben serénykedtek.

 

Március 25.

A Házas Hétvége közösség makói házaspárjai szép számban képviseltették magukat a közösség megalakulásának 20 éves jubileumán a szegedi Katolikusházban.

 

Április 4.

Makó város egyik nyugdíjas klubjában Zoltán atya tartott előadást a nagyböjti és húsvéti ünnepkörről.

Ugyanezen a napon tartottuk a templomban a nagyböjti tartós élelmiszercsomagok kiosztását. A hívek és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület adományaiból, és a TESCO áruházban megszervezett gyűjtésből 200 db csomag készült, melyekkel rászoruló makói családokat támogattunk.

 

Április 7. 

Idén nem tartottunk külön nagyböjti lelkigyakorlatot, hanem Olasz Attila földeáki plébános gyóntatott a szentmise előtt és alatt. Kiszolgáltattuk a betegek szentségét is.

 

Április 9. Virágvasárnap

A korábbi évekhez hasonlóan idén is előadásra került az ifjúsági passió. Közös összefogás eredményeként, a plébánia fiataljai, felnőttjei, valamint az egyházi iskola diákjai adták elő a mintegy 45 perces darabot. Külön köszönet illeti Reiszné Surinás Piroska kántort, aki heteken keresztül betanította az előadást.

 

Április 11.

A költészet napján, egyházközségünk a József Attila Múzeummal összefogva, és a Makó város önkormányzata által meghirdetett Egyházak évéhez csatlakozva, szavalóversenyt hirdetett általános, és középiskolások számára istenes versek témában. Az Espersit házban megrendezett versenyre 12 pályázó nevezett be. A szervezést és lebonyolítást Mészáros Ildikó tanárnő vállalta magára. 

Ugyanezen a napon kaptunk értesítést az önkormányzattól, hogy a temetői utak felújítására benyújtott támogatási kérelmünk pozitív elbírálásra talált. Ennek megfelelően Makó város Önkormányzata 3 millió forinttal támogatja egyházközségünket, hogy a Római Katolikus Temetőben tervezett, s immár halaszthatatlanná vált útfelújításokat véghezvihessük. Május-június folyamán mintegy 300 méter aszfaltozott járdát fogunk térkőre cseréltetni. A munkálatok elvégzésére egyházközségünk, a beérkezett négy árajánlatot figyelembe véve, egy helyi vállalkozót, Földesi Csabát bízta meg. Az egyházmegyéhez is benyújtottunk egy 3 millió forintos támogatási kérelmet, de onnan sajnos nemleges válasz érkezett.

 

Április 14. Nagypéntek

Magyarország kormánya az idei évtől munkaszüneti nappá nyilvánította a nagypénteket. Talán ennek is köszönhető, hogy a Kálvária kápolnánál mintegy százan gyűltünk össze a hagyományos keresztútra, melyet idén is családok olvastak fel. Kalkuttai Szent Teréz anya elmélkedéseit, kicsik és nagyok egyaránt szívükbe zárták. A keresztúti énekrenden is változtattunk: minden stáció után más-más, a témához illeszkedő népének vagy taizéi ének következett.

Délelőtt az egyházi iskola kollégiumában tartottuk plébániai lelki napunkat. Nem sokan, csak mintegy 15-en gyűltünk össze, de annál mélyebben belemerültünk a szent misztériumok átimádkozásába.

Külön öröm volt, hogy a tegnapi és a mai szertartáson is legalább húsz ministráns szolgált az oltárnál. Bevontuk a szolgálatba és a felolvasásba a bérmálásra készülő fiatalokat is. A hívek, mintha egyre inkább átéreznék a szent három nap fontosságát: a tavalyihoz képest is többen jöttek el a liturgiákra, s legalább 20-30 fő maradt imádkozni a tegnapi és a mai virrasztáson.

 

Április 16. Húsvétvasárnap

A feltámadási szertartást szombat este 8 órakor kezdtük. Nagy örömet jelentett, hogy szinte teljesen megtelt a templom, s a körmenet végén is még elég sokan maradtak. Sajnos idén sem volt felnőtt keresztelésünk, de a ministránsok és az énekesek kitettek magukért.

Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise végén megáldottuk a gyermekek által gyűjtött „jóságlisztből” készült kalácsot és pogácsát, melyet a szentmise végén szétosztottunk a hívek között. A kisgyermekek a templomkertben szorgalmasan gyűjtötték az elrejtett húsvéti tojásokat.

 

Április 30.

Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 19 fiatalt és 2 felnőttet bérmált meg a mai napon. A február végétől tartó felkészítési folyamat jelentősége az volt, hogy jórészt családoknál gyűltünk össze, így a fiatalok megtapasztalhattak egy személyesebb és közösségibb egyházat. a felkészítésben a nővérek és katekéták voltak segítségünkre. 

 

Május 2. 

Reggel egy fáról lepottyant fülesbagoly-fiókát talált Reisz József munkatársam plébániánk kapuja előtt. Elneveztük Gerzsonnak. Felhívtuk a Körös - Maros Nemzeti Park munkatársát, mi a teendőnk a kisbagollyal. Utasításukra, feltette R. József egy létra segítségével a bejárathoz legközelebb eső hársfára. A park munkatársa közölte, több teendőnk nincs, mivel az anyabagoly is ugyanazon a fán ül, majd ő gondját viseli. 

 

Május 3.

Ma egy újabb bagoly fit találtunk. Jakab nevet kapta. Őt egy másik fára tettük fel, mert testvérével

nem szívlelték egymást. Az éjszakai viharban azonban újból leesett szegényke, és sajnos elpusztult.

 

Május 4-5.

Ma reggel Gerzsont megint a járdán találtuk. Ismét felraktuk a fára. Az egyházi iskola 7-8. osztályos fiataljai voltak segítségünkre. Egy harmadik bagolyra is felfigyeltünk. Magasan az ágak rejtekében tanyázott. Az ő neve Joci lett. Reméljük, életben maradnak. 

 

Május 7. Anyák napi ünnepség

A 9 órai szentmise keretében az egyházi iskola 1. osztályosai furulyaszóval, szép versekkel, és virágokkal köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat.

 

Május 8.

A fülesbagoly- fiókák megerősödtek és távolabb költöztek plébániánktól. Helyettük macskabagoly-fiatalok jelentek meg. Ők erősnek látszanak. Nem szorulnak gyámolításra.

 

 

Május 9.

A Szent István Ifjúsági Ének és Zenekar kulturális és egyben közösségépítő programon vett részt.

A budapesti Művészetek Palotájában a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar hangversenyét élvezhette a 13 fős csapat. Ez az alkalom jutalma volt, annak a hosszú és kitartó szolgálatnak, mellyel a plébánia ezen közössége éveken át jelen van a szentmiséken és előadják a virágvasárnapi passiót.

A közösség vezetője Reiszné Surinás Piroska, tagjai főleg családanyák, valamint az egyházi iskola egykori és jelenlegi diákjai.

 

Május 19.

Elkezdődik a jegyesek felkészítése plébániánkon. Az idei évre 8 pár jelentkezett. Érdekesség, és egyben jól mutatja a valóságot, hogy közülük 4 fő kereszteletlen. 

A felkészítő beszélgetésekben házaspárok nyújtanak segítséget: Kovács Bálint és Nikoletta, Juhász István és Zita, Kiss Attila és Judit.

 

Május 20.

A megbérmáltakkal és szüleikkel Dobogókőre kirándulunk. Kora reggel 6 autóval indultunk, majd egy kellemes erdei sétát követően a Király réten ünnepeltük a szentmisét, majd a bátrabbakkal további 15-16 kilométert tettünk meg a Prédikálószék - Vadálló kövek - Rám szakadék útvonalon.

Tartalmas, kihívásokkal teli, közösséget építő nap volt.

 

Május 22. 

Elkezdődik a templom előtti téglaburkolat cseréje. A Műemlékvédelmi hivatal előírásai szerint bontott, de jó minőségű téglát használtunk fel (hódmezővásárhelyi „Káló-tégla”), a munkálatokat Földesi Csaba makói vállalkozó végzi. A hívek erre a célra 375 ezer forintot adományoztak, az anyag és munka összköltsége pedig 2.2 millió forint volt.

 

Május 28.

A mai napon 27 elsőáldozó járult az Úr oltárához, a 9 órai szentmise keretében. Közülük 3 gyermek nem az egyházi iskola tanulója. Különösen megható volt a szertartás elején, hogy a szülők ünnepélyesen megáldották gyermekeiket. A szentmise végén, a plébánián frissítő gyümölcssalátával és teával vártuk a gyermekeket.

 

Május 31.

Ünnepélyesen átadásra és megáldásra került a Csanád vezér téren felállított országzászló. Az ünnepi beszédeket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Lázár János miniszter mondták. Az áldó imádságot Kiss Rigó László püspök végezte.

 

Június 4-5. Pünkösd

Mintegy 25 éves szép hagyomány folytatásaként virágdíszes, pünkösdi kapu várta Pünkösdvasárnap a híveket. 

A mai napra elkészült a „Mi Bibliánk” ötödik kötete az Apostolok cselekedetei, melyet az egyházi iskola diákjai, tanárai, plébániánkhoz tartozó családok kézírással másoltak és illusztrációkkal díszítettek.

Másnap Pünkösdhétfőn, Bogárzóba hívtuk a családokat. Hárman kerékpárral, a többiek autókkal érkeztek. 

 

Június 7.

Két évvel ezelőtti látogatásunkat a hódmezővásárhelyi domonkos nővérek és munkatársaik a mai napon viszonozták. Dr. Halmágyi Pál képviselőtestületi tagunk várostörténeti beszámolót tartott a múzeumban, majd a közös szentmise után szeretetvendégség volt a plébánián. Reményünk szerint tovább erősödik a két plébánia kapcsolata.

 

Június 10.

A Szirbik Miklós Egyesület szervezésében temető és toronylátogatásra került sor. A mintegy 20 fős csapat nagy érdeklődéssel hallgatta a templom és a harangok történetét. Ez a délután ismét kiváló lehetőség volt arra, hogy a templomot a nem hívő, de jószándékú emberek előtt is megnyissuk.

 

Június 11.

A bogárzói templom Szent Antal búcsúja. A szentmise folyamán a kedves hívek mobiltelefonjai 4 alkalommal kapcsolódtak be a szertartásba…. ☹

 

Június 18.

Az egyházi iskola ballagási és tanévzáró szentmiséje. Mivel ez a nap egyben Úrnapja, ezért a körmenetet az esti szentmise után tartottuk meg.

 

Június 22.

Az egyházi iskola tanévzáró ünnepsége a templomban.

 

Június 23.

Az egyházi iskola tantestülete számára tartottunk ünnepi szentmisét, melynek keretében a polgármesterasszony megköszönte Szűcs Péter igazgató 10 éves munkáját. Az új igazgató személyéről július elejére várható döntés.

Ugyanezen a napon bekapcsolódtunk a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatba. A makói egyházak, és a Szirbik Miklós Egyesület szervezésében kerékpárral jártuk végig a város templomait, köztük a zsinagógát is. 

 

Június 26-30. 

Gyermekmissziós tábor a plébánián Fidelis nővér vezetésével. A tavalyihoz hasonlóan nagy sikere volt a trambulinnak és az udvaron felállított mobilmedencének. A 25 gyermek kikapcsolódott, szellemileg és lelkileg is töltődött.

 

Június 29.

A Kálvária kápolna hagyományos Péter- Pál napi búcsúi szentmiséje.

 

Július 15-24.

Plébániánk idén nyáron is zarándoklatot szervezett a franciaországi Taizé ökumenikus szerzetesközösségébe. Két kisbusznyi fiatal és felnőtt indult útnak a németországi Kloster Hegne érintésével, ahol a keresztes nővérek szállásoltak el minket a Bodeni-tó partján fekvő ifjúsági zarándokszállásukon. Taizé felé megálltunk Colmar városában, ahol az Unterlinden Múzeumban megtekintettük Matthias Grünewald Keresztrefeszítés c. monumentális szárnyasoltárát. Taizében bekapcsolódtunk a migrációról szóló tematikus hét programjaiba: előadásokat, tanulságos beszámolókat hallhattunk szakemberek és érintettek részéről. Kis csapatunk az egész éjszaka zajló út miatti fáradtsággal, de lelkileg töltekezve tért haza.

 

Július 26 – augusztus 1.

A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományának lelkigyakorlata Püspökszentlászlón, melynek egyik csoportját Kiss Didák ferences testvér és Pálfai Zoltán plébános atya vezette. Az Életrendezés Háza és a Pécsi Egyházmegye tulajdonában levő kastély kiváló helyet biztosított a lelki elmélyülésre.

 

Augusztus 14.

A több évig plébániánkon is szolgáló Rényes Imre atya temetése Pitvaroson. A szertartást Gyulay Endre nyugalmazott püspök vezette.

 

Augusztus 20.

Templomunk védőszentjének ünnepén a búcsúi szentmisét Laczkó Ferenc nyugalmazott plébános végezte, aki tavaly ünnepelte aranymiséjét, s akit a makói hívek egy része jól ismer, hiszen évekig Apátfalván volt káplán. Nagy öröm volt számunkra, hogy együtt misézett vele Béres György atya, aki Makó Város Önkormányzatától ezen az ünnepen díszpolgári elismerésben részesült. A másik kitüntetett Kotormán István református lelkész, a Szikszai György Református Általános Iskola igazgatója volt.

 

Augusztus 25.

Idén is megtartottuk a hagyományos Szent Lajos napi misét Bogárzóban.

 

Augusztus 26.

A Szent István téri városrész nap programjaiba egyházközségünk is bekapcsolódott. Caritas csoportunk képviselte a plébániánkat a marhapörkölt főző versenyen, lehetőség volt a templom és a templomtorony megtekintésére is. A Wox Együttes koncertje – benne több, plébániánkhoz tartozó zenésszel - nagy sikert aratott.

 

Augusztus 27.

Jubileumi, tizedik csókási találkozó. Az egykori tanyasi iskola emlékkeresztjénél ezúttal az új tótkomlósi plébános, Roszel Norbert mondott imádságot.

 

Augusztus 28.

Az Egyházi Iskola tantestülete közös szentmisével kezdte az új tanévre való felkészülést. Szűcs Péter igazgató úr – tíz éves szolgálat után – a nyáron elköszönt a Szignumtól, helyét a korábbi igazgatóhelyettes, Horváth János vette át. Az új lelkipásztori évben ismét meg kellett szerveznünk a város iskoláiban a hitoktatást. Az Egyházi Iskolában a nővéreken kívül Reiszné Surinás Piroska és Kulcsár Judit (mezőhegyesi pedagógus) tanít, a város többi iskolájában, köztük a Katolikus Iskolában Totobé Ferencné, Cseh Gábor, Kiss József és Szűcs Tamás oktatnak.

 

Szeptember 3.

A Szent István Egyházi Általános Iskola tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje a templomban. Ugyanezen a napon tartottuk a bogárzói templom búcsú ünnepét. A szentmisén Kovács Zoltán V. éves papnövendék szólt az egybegyűltekhez, aki egy hetes plébániai gyakorlatra érkezett hozzánk. Mivel idén van a bogárzói templom felszentelésének 110. évfordulója, erre az alkalomra a Marosvidék folyóirat ünnepi számot adott ki, melyben írások, tanulmányok, visszaemlékezések és képek szerepelnek. Az ünnep megszervezése és a kiadvány összeállítása idén is Puruczky József ny. tanítónak, s feleségének Erzsikének köszönhető, akik szívükön viselik a templom sorsát és a bogárzói hagyományok ápolását. Apróbb, de annál fontosabb javításokat végeztünk el a templomon: kijavíttattuk a toronysisak bádogozását és a templomtető meghibásodott részeit, kőművesmunkák váltak szükségessé az oldalfalon, a templomtér pedig egy új futószőnyeget kapott.

 

Szeptember 4.

Helyére került az új templomkapu. A zalai tölgyfából készült vadonat új kaput Szűcs Gábor asztalosmester, Kakuja János lakatosmester és Nagy György festő készítették. A megfelelő örökségvédelmi hatósági engedélyek megérkezése után a mintegy 100-120 évesre becsült, elszuvasodott régi ajtó helyére egy, az eredetivel méretekben, stílusban megegyező új ajtó került.

Ugyanezen a napon elkezdődtek a Római Katolikus Temető útfelújítási munkálatai, melynek során a csőszháztól a ravatalozóig, a temetőkápolnától az Ady Endre utcai bejáratig vezető szakasz feléig, valamint több kisebb járda kerül térkövezésre. A munkát Földesi Csaba, makói vállalkozó végzi.

 

Szeptember 7.

Plébániai vacsora egyházközségünk munkatársai, önkéntesei, a képviselőtestület tagjai, valamint a lelkipásztori munkában bármilyen módon segítők számára. Mintegy negyven fő gyűlt össze! A marhapörköltet Dr. Nagy Jenő világi elnök főzte meg.

 

Szeptember 14.

A Kálvária Kápolna búcsúi szentmiséjét a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Kasuba Róbert, pitvarosi plébános mutatta be.

 

Szeptember 15.

A Makó Város Önkormányzata által meghirdetett Egyházak Éve 2017 rendezvénysorozat keretében a mai napon Dr. Laurinyecz Mihály, a PPKE Hittudományi Karának professzora tartott előadást a következő címmel: „Mit kapott a katolikusság a reformációtól?” Az előadáson 30-40 fő vett részt a Korona Szálló földszinti termében.

 

Szeptember 17.

Az új tanév kezdetén a mai vasárnapon áldottuk meg a gyerekek iskolatáskáit, s egyúttal az új templomkaput. Adja meg az Úr, hogy a következő száz évben minél többen lépjenek be rajta keresztül Isten házába!

 

Szeptember 29.

Rózsafüzér Társulatunk tagjai görög katolikus testvéreink meghívására szent liturgián és Mária köszöntő „akathiszt” imádságon vettek részt a görög katolikus templomban. Ezzel hangolódtunk a közelgő októberre.

 

Szeptember 30.

A SZIGNUM családi napjába templomunk és plébániánk is bekapcsolódott. Ezáltal is tettünk egy lépést azok felé a családok felé, akik még nincsenek kapcsolatban az egyházzal.

 

Október 1.

Mivel a rózsafüzér hónapjának első napja épp vasárnapra esett, a 9 órai szentmise előtt egy órás szentségimádást tartottunk, így a társulati tagokkal és az érdeklődő hívekkel közösen kezdtük Mária hónapját.

 

Október 12.

Befejeződtek a Római Katolikus Temető útfelújítási munkálatai. A plébánia saját forrásából, valamint Makó Város Önkormányzatának 3 millió forintos támogatásából fedeztük a költségeket, ami így összesen 12 millió forint lett. Reméljük, a következő 50-70 évre megoldódott a legforgalmasabb temetői utak és járdák kérdése.

 

Október 14.

A tavasszal megbérmált fiatalokat és szüleiket kirándulásra hívtuk a Mecsekbe. A húsz fős csapat szentmisén vett részt a püspökszentlászlói Életrendezés Házában, majd egy kb. 15 km-es sétát tettünk a gyönyörű színekben pompázó erdőben. A ragyogó napsütés lelkünket is fölmelegítette!

 

Október 21.

Történelmi jelentőségű hangverseny Makón: az egyházak Éve 2017 rendezvénysorozat záróhangversenyére került sor a Hagymaházban. A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar J.S. Bach h-moll miséjét adta elő Vashegyi György vezényletével. A koncertre meghívást kaptak egyházközségi képviselőtestületünk tagjai, s a plébánia munkatársai is. Felemelő élményben volt részünk!

 

Október 22.

A missziók vasárnapja. A 9 órai szentmisében Kinga és Fidelis nővérek számoltak be afrikai missziós tapasztalataikról. Délután a Faces of love c. dokumentumfilmet tekintettük meg a plébánián, mely egy nemzetközi nővér közösség manilai misszióját mutatja be. A programra húsz érdeklődő érkezett.

 

 

 

 

 

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.