Munkatársak

Pálfai Zoltán, plébános

1975-ben születtem Orosházán. Gyermekkorom meghatározó élményei a családi eseményekhez, a játékhoz és az iskolai közeghez kötődnek. Szerettem ugyan ministrálni, de meg se fordult a fejemben, hogy pap legyek. Így volt ez gimnáziumi éveim jó része alatt is Kecskeméten, a piaristáknál. Érettségi előtt egy bő évvel azonban fordulat kezdődött hitemben, útkeresésemben. Lassanként föladtam mindent, ami számomra korábban a pályaválasztás kapcsán szóba jött, s egyre intenzívebben fordultam Isten és az egyház felé. Szülőföldem mindig is meghatározó szerepet töltött be életemben, ezért a Szeged-Csanádi Egyházmegye papnövendékei közé kértem felvételemet. Teológiai tanulmányaim során sokat köszönhettem jezsuita tanáraimnak és nevelőimnek, akik közül kiemelném P. Weissmahr Béla (+2005) és P. Somfai Béla alakjait. Ezekben az években egyre fokozódott az érdeklődésem a szentírástudomány, a nyelvek, a spiritualitás és a szisztematikus teológia különböző ágai iránt. Diakónusszentelésem előtt hosszabb időt töltöttem Teréz anyai nővéreinél, Püspökszentlászlón és Taizében. 2002-ben szentelt pappá Gyulay Endre püspök atya. Papi jelmondatom: "Evezz a mélyre!" (Lk 5,4). Egy év segédlelkészi szolgálat után kilenc éven át voltam felelős az egyházmegye ifjúsági életéért, melynek keretében a Szent Imre Szakkollégium és az Egyetemi Lelkészség vezetése is feladatom volt. Számtalan szép élménnyel, életet meghatározó tapasztalattal lettem gazdagabb ezen évek alatt: felnőtt fiatalok szentségekre való fölkészítésétől, lelkigyakorlatokon át (vízen és szárazon) a különböző ünnepekig.  Közben 2008-ban elvégeztem a Semmelweis Egyetem lelkigondozói szakát, ami mind a mai napig rengeteget segít a személyes beszélgetésekben vagy csoportos foglalkozások alkalmával. 2012 augusztusa óta vagyok Makó plébánosa.
Számomra a papság egy odaadott életet jelent Isten és az emberek szolgálatára, mely az Élet forrásából táplálkozva, közösségi szemlélettel és lelki érzékenységgel kínálja fel ezt a forrást minden embernek.


Cseh László,
sekrestyés

1944. június 18-án születtem Makón. 1969 óta dolgozom sekrestyésként az egyházközségnél, de már 15 éves koromban is dolgoztam itt egy bő évet 1959-től. 12 évig kezeltem a toronyórát, melyet  minden nap fel kellett húzni mázsás súlyokkal. Nagyon pontos szerkezet volt. Borsos József kanonok úrnál kezdtem el munkámat. Akkoriban még 4 pap szolgált a plébánián  – 1 plébános és 3 káplán. Kezdetben minden hétköznap 4 szentmise volt, reggel 3 – egyik egy  mellékoltárnál – és este 1. Vasárnaponként 5 szentmise volt: 7, 8:30, 10, 11:30 és 18 órakor. És  természetesen a padok sem voltak üresek, szép számmal látogatták a hívek még a hétköznapi  szentmiséket is, melyek kezdetben még latin nyelven folytak. 
Gimnáziumba először azért nem vettek fel, mert „nem termelői munkát végzek”. 1961-ben mégis sikerült bekerülnöm, így 1965-ben érettségit szereztem. Kertész végzettségem lévén szívesen  foglalkozom a virágokkal, növényekkel, a templomkertet is igyekszem nagy gonddal ápolni. 3 gyermekem van: Marika német szakos tanár, Laci jogász és történelem-hittan szakos tanár, Erika  zongora tanár és kántor. Számomra ez a munka hivatás is egyben, már gyermek koromban is nagyon vonzott. Nagy hatással  volt rám az akkori sekrestyés, Anna néni odaadó szolgálata.

Reisz József, hivatali adminisztrátor


1964. június 21-én születtem Makón. 1992 óta dolgozom a plébánián adminisztrátor és temető gondnokként. Méhész vagyok, nyári időszakban ez teljesen leköti az időmet. A fennmaradó időben  4 gyermekemmel és feleségemmel vagyok legszívesebben. Mindig is vágytam az egyház közelségére, mivel gyermekkoromban nem kaphattam egyházias  nevelést. A plébániára a cserkészet kapcsán kerültem először.

 

WEBOLDALUNK SZERKESZTŐI:

Jéger Szabolcs, webmester

1982-ben születtem Gyöngyösön. Gimnáziumi tanulmányaimat követően már nagyon fiatalon a Makói Városi Televíziónál helyezkedtem el szerkesztő-műsorvezetőként. A hírek bűvöletében éltem 10 évig, ami alatt különös, és szoros kapcsolat alakult ki köztem és az internet híreinek világa között. Komoly programozási ismeretekkel sainos nem rendelkezem, de hosszú ideje foglalkoztat a weblapok szerkesztésének gondolata és azt hiszem jól döntöttünk amikor ennek a weboldalnak az elindítását elhatároztuk. Ennek köszönhetően a világ minden internetkapcsolattal rendelkező lakosa előtt (és most már sok millióan vagyunk) ott a lehetőség, hogy megtaláljon minket, értesüljön mindennapjainkról, munkánkról.
Nős vagyok, feleségemmel Anitával Makón élünk, kislányunk Luca 2012-ben született. Kedvenc időtöltéseim egyike a horgászat, amihez a munkám is kötődik, egy horgász-vadász televíziónál dolgozom szerkesztőként, de imádom a televíziós sportközvetítéseket, szeretek sütni-főzni, kerékpározni és ha lehetőségem van, olykor vízitúrázni is. Szeretnék közösségünk aktív tagjává válni és példát mutatni, hogy az egyházközösségi lét, mint életforma nem "ment ki a divatból".

Baranyi Katalin, weboldalunk szerkesztője

1983-ban születtem itt, Makón. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium tanulójaként gyerekkorom óta része vagyok a plébániai közösségnek. Az érettségi megszerzése után tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen folytattam, ahol Okleveles Kertészmérnökként végeztem. A kertészet többféle területén megfordultam, jelenleg a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél dolgozom. Már gyerekként is nagyon szerettem énekelni. Most is tagja vagyok három énekkarnak: a Dr. Mihálka György Vegyeskarnak, az M' Club Singers-nek és a templomunkban rendszeresen szolgálatot teljesítő, Szent István Ifjúsági zene- és énekkarnak. A plébánia életébe az éneklés mellett, más módon is igyekszem bekapcsolódni. Tagja vagyok a Szent Erzsébet Karitász csoportnak, mely a helybeli rászorulókat igyekszik segíteni. A maradék szabadidőmben örömmel veszek részt a honlapunk szerkesztésével kapcsolatos munkában.

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.