Szent István-plébániatemplom

Szent István-plébániatemplom Makó egyik legszebb keresztény temploma, a helyi római katolikus közösség központja.

A templom Buják városrészben található, ami az 1699-es visszatelepülés után a város katolikusok lakta területévé vált. A helyén álló templom a török hódoltság ideje alatt elpusztult. Engl Antal püspök megbízásából építettek újat 1765 és 1772 között, 1772-ben szenteltek fel. Barokk stílusban épült. Homlokzata vízszintes és függőleges elemekkel tagolt. Az ajtaja fölött Engl Antal címere található. A plébániatemplom négy boltszakaszos, hajója csehüveg-boltozatos. Nyújtott szentélyét kétoldalt oratórium egészíti ki, tornya a nyugati karzat fölött található. Ez utóbbi sisakját 1833-ban barokkról empire stílusúra cserélték. Az északi oratóriumablak a romantika jegyeit viseli magán. Bejárata mellett a falon emléktáblát helyeztek el Szent Istvánnak ajánlva, megköszönve államszervező tevékenységét.

 

Belsejében vaskos pillérek találhatók, akantusz levelekkel díszített pilaszterek. A dinamikát hangsúlyozza a kettős hevederívek ismétlődése. Főoltára 1852-ben, klasszicista stílusban készült, 1854-ben festett főoltárképe Szent István királyt ábrázolja, amint akoronát fölajánlja MáriánakBeneventura Emlerosztrák művész alkotása, aki a képet Csajághy Sándor csanádi püspök megrendelésére készítette. Az oltár két oldalán két márványszobor található, Szent László király, kezében bárddal és királyi jogarral, valamint Szent Imre herceg, lábánál a Szent Koronával. Oldalkápolnájában található a 18. századi barokk Madonna-kegykép. A Szűzanyát ábrázolja, karján a kis Jézussal. Ennek a festménynek az előképe a római Santa Maria Maggiorebazilikában található. A monda szerint a képet 1552-ben a török hadak elől Makóra menekítették Szegedről1997-ben restaurálták.Rokokó stílusú a szószék és a két mellékoltár, amelyek Szent Józsefet és Szent Annát ábrázolják. Copf stílusban készült akeresztelőmedence.

Maga a templom is műemléki védettséget élvez (törzsszsáma a műemlékjegyzékben 2742), de ez elmondható az udvarában található Szűz Mária-szoborra is, az ún. kőképre. Ez a város legrégebbi ilyen jellegű szobra. A Szűzanya alakját lábazaton álló kompozit oszlop tartja, fején glória található.

A templom búcsúját védőszentjének, Szent Istvánnak napján, augusztus 20-án tartják.

Kelemen László ebben a templomban tevékenykedett orgonista kántorként 1806 és 1812 között.

2012 májusában a templomban állították föl II. János Pál pápa szobrát.

 

Film a szószékről:

 

 

A templom harangjainak hangjai:

5 harangja van

Szent Imre nagyharang: 1100 kg-os, 126 cm alsó átmérőjű, e1 hangú és Eberhard Henrik öntötte Pesten 1815-ben. Elődje 1665 fontos, vagyis 932 kg-os volt, és 1791-ben Christovics Imre adományából öntetett, sajnos elég hamar, 24 év után megrepedt, ezért megnagyobbítva újjá öntették. 

 

Szent Gellért harang:550 kg tömegű, 97 cm az alsó átmérője, gisz1 hangú, Gombos Lajos öntötte 1980-ban Őrbottyánban az 1944-ben háborús célokra elvitt és felhasznált másod-nagyharang helyett Szent Gellért püspök születésének 900. évfordulója alkalmából. Elődjét 1815-ben a nagyharanggal együtt újjáöntötték, ekkor Szentháromság tiszteletére szentelték, majd az I., később a II. világháború ismét elpusztította. Tehát a harangot két évszázad alatt négyszer kellett megöntenie az egyháznak. 

 

Szent András harang:250 kg-os, 78 cm alsó átmérőjű, 1923-ban az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten. 

 

Szent Rozália harang: 180 kg-os, 67 cm alsó átmérőjű, Gombos Lajos öntötte 1978-ban Őrbottyánban, miután az Ecclesia Harangművek által 1923-ban öntött, korábbi harang megrepedt. 

 

Szent József lélekharang: 65 kg-os, 46 cm az alsó átmérője, F.W. Rincker vezetésével öntötték a budapesti Ecclesia Harangművek öntödéjében 1923-ban. 

 

forrás : wikipedia

Templomunkról Dr. Tóth Ferenc szerkesztésében jelent meg 2002-ben Katona Pál írásai alapján a digitális formában ITT megtalálható füzet, melynek címe: A makói Szent István templom.

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.