Szervita kápolna

 

Fájdalmas Szűz Anya Templomigazgatóság 
(6900) Csanád vezér tér 14.
Tel.:            (62) 212-900      

templomigazgató Marosi János atya


A temesvári püspök 1800-1828 közötti években sokat tartózkodott Makón, ezért püspöki rezidenciát és vele egy kápolnát építtet 1826-ban. 1935-ben fiúinternátus lesz. Vezetését és a hívek gondozását 1940-től szerviták végzik. 1950-től, mint internátus megszűnik, s egyházmegyei papság veszi át a hívek gondozását.

Makón, a Csanád vezér téren található Püspöki rezidencia és kápolna a város egyik legszebb empire stílusú épülete, a helyirómai katolikus felekezet fontos közösségi központja.

1826-ban épült fel a püspökök hivatalt biztosító rezidencia, Kőszeghy László temesvári püspök megbízásából, az építtető szándéka szerint nyári laknak. Kőszeghy 1800 és 1828 között igen sokszor tartózkodott Makón. Homlokzata 44 méteres, a lakosztályokat foglalja magába. Az empire stílusú püspöki hivatal tagoló elemei (lizénák és rilazitok) szabálytalan ritmusban törik meg az épület egyhangúságát. 1935-ben fiúinternátussá alakult át, 5 évvel később vezetését és a hívek gondozását szerviták vették át. 1950-ben az internátus megszűnt, az épületben diákotthon jött létre, Szent Gellért nevét felvéve. Az intézmény tábláját Habsburg Ottó leplezte le1992-ben. Az épület jobb oldalához csatlakozik leglátványosabb része, a kápolna, ami egy időben épült a rezidenciával. Bejáratánál négy vaskos dór oszlop található, figyelemfelkeltő az erőteljes párkánya és timpanonja, valamint bádoggal fedett tornya. Nagyboldogasszony tiszteletére áldották meg, védőszentje a Fájdalmas Szűz Anya. 1935-ig nem változott a kápolna alakja, külleme. Belseje modernizált, itt található Jámborné Balog Tündének, a város díszpolgárának KarácsonyHúsvétPünkösd textil kárpitja. A kápolna falán látható Lonovics József emléktáblát a feledhetetlen püspök (Ipolyi Arnold) emlékére, születésének 200. évfordulóján állították.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc során itt tartózkodott Horváth Mihály püspök és Róka József püspöki helynök, valamint Kossuth LajosMagyarország kormányzója.

A kápolna műemléki védettséget élvez; törzsszáma a műemlékjegyzékben 2741.

 

forrás: wikipédia

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.