Ima

"Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket." (Avilai Szent Teréz)
Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és Krisztus béketűrésére!