Advent út Betlehem felé

"Advent út Betlehem felé. Hagyjuk, hogy az emberré lett Isten fénye magához vonzzon bennünket."

 /Ferenc pápa/

Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és józanságét. Ne szégyenkezz hát az Úrról való tanúságtétel miatt.