Meghívás

A keresztség kegyelme által az „Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” arra kaptunk meghívást, hogy a boldogító Szentháromság életéből részt kapjunk, idelent a hit homályában, és a halál után az örök világosságban. /Szent VI. Pál pápa/

Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és józanságét. Ne szégyenkezz hát az Úrról való tanúságtétel miatt.