Lelkünk kincstára

"A hitvallás lelki pecsét, szívünk elmélkedése, és mindenkor jelenlévő őrzője, és – amiben nem kételkedünk – lelkünk kincstára."

/Szent Ambrus/

Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és józanságét. Ne szégyenkezz hát az Úrról való tanúságtétel miatt.