BÖJT-IDŐZŐ 41.

Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember! Te mindent közöltél velünk. Te, az Atyának dicsőséges, egylényegű fénye, a mi életünket élted. Ismered életünket, átélted és megtapasztaltad. Te tudod, hogy milyen. Nem mondhatjuk, hogy nem tudod, mit jelent embernek lenni. Nem mondhatjuk, hogy nem érezted, mit jelent a föld erőinek és hatalmainak kiszolgáltatva lenni. Te átélted, hogy mit jelent, ha az embernek teste van, mit jelent a bűn és a halál teste; hogy mit jelent ennek a földnek hatalmában, a végesség kicsinységében bezártnak lenni; éhség, politika, értetlenség, nyomorúság, hagyomány és törvények rendelkeznek velünk. A kenyérkereset kényszere és a nem magunk által választott környezet és élethelyzetek fogsága. Ember voltál.
(…)


Élj bennünk! Tiéd az életünk és a halálunk. Életed törvényeinek akarunk engedelmeskedni. Rendelkezz velünk! Mindig beleegyezünk abba, hogy folytasd bennünk életedet, a megszokottat, a mindennapit, a Te keserű életedet. Azt az életet, melynek mindennapi kenyere az Atya akarata. Követni akarunk téged.
(…)


Amint téged küldött az Atya, úgy küldesz mindnyájunkat. Küldetésed kemény és nehéz. Mi gyengék, gyávák, kedvetlenek, mogorvák és ügyetlenek vagyunk. Már így is elég a terhünk. De menni akarunk. Újból meg újból újrakezdjük, de fáradtan és nyugalmat kívánva mindig el akarunk hagyni. Ne hagyj nyugtot nekünk! Mindig rázz fel bennünket! Taníts meg arra, hogy üdvösségünket csak a mások üdvéért való törődéssel érhetjük el. Tégy minket tisztánlátóvá és készségessé az országodban elvégzendő munkára. Adj nekünk reményt minden remény ellenére, s erősíts meg gyöngeségünkben a te erőddel. Adj nekünk önzetlen, türelmes, bizakodó és hűséges szeretetet.
(…)


Ha a te Lelkeddel követünk téged, országod egy része valósul meg. Most még hitben és szorongatásban, kereszted árnyékában. De pontosan így érkezik el igazi országod, az igazság és az élet országa, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke királysága. Uram, add kegyelmedet, hogy hűségben kövessünk téged. Amen.


(Karl Rahner: Az élet imádságai – részlet)

Minden amit tesztek, szeretetben történjék.