LÉLEK-VÁRÓ 1.

Szentlélek nélkül távoli az Isten,
Krisztus a múlté,
az Evangélium holt betű,
az Egyház egyszerű szervezet,
a tekintély uralkodás,
a misszió propaganda,
az istentisztelet emlékek fölidézése,
és a keresztény cselekvés rabszolgamorál.
De Őbenne: a kozmosz fölemelkedik
És nyögve szüli az Országot,
a feltámadott Krisztus itt van,
az Evangélium életerő,
az Egyház szentháromságos közösség,
a tekintély szabadító szolgálat,
a misszió Pünkösd,
a liturgia emlék és elővételezés,
az emberi cselekvés megistenült.

(Lattaquié Ignatiosz metropolita, Uppsalai jelentés – 1968)


Szentlélek,
még ha szavainknak alig sikerül is
kifejeznie azt a várakozást,
hogy egyesüljünk veled,
a te láthatatlan jelenléted mégis bennünk lakik,
és ez az öröm nyitottá tesz minket.
(Roger testvér)

Krisztus szeretete sürget minket.