LÉLEK-VÁRÓ 1.

Szentlélek nélkül távoli az Isten,
Krisztus a múlté,
az Evangélium holt betű,
az Egyház egyszerű szervezet,
a tekintély uralkodás,
a misszió propaganda,
az istentisztelet emlékek fölidézése,
és a keresztény cselekvés rabszolgamorál.
De Őbenne: a kozmosz fölemelkedik
És nyögve szüli az Országot,
a feltámadott Krisztus itt van,
az Evangélium életerő,
az Egyház szentháromságos közösség,
a tekintély szabadító szolgálat,
a misszió Pünkösd,
a liturgia emlék és elővételezés,
az emberi cselekvés megistenült.

(Lattaquié Ignatiosz metropolita, Uppsalai jelentés – 1968)


Szentlélek,
még ha szavainknak alig sikerül is
kifejeznie azt a várakozást,
hogy egyesüljünk veled,
a te láthatatlan jelenléted mégis bennünk lakik,
és ez az öröm nyitottá tesz minket.
(Roger testvér)

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal.